PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU CENTRUM HANDLOWEGO PROMENADA – Etap II

Construsoftbimawards - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU CENTRUM HANDLOWEGO PROMENADA – Etap II
Category Commercial Projects
Year 2018
Country Poland
Organization Fort Polska Sp. z o.o.
Author Fort Polska Sp. z o.o.
Co-authors Fort Polska Sp. z o.o.
Client Atrium Promenada 2 Sp. z o.o.
Place of construction Warszawa
Tags

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa Centrum Handlowego Atrium Promenada w Warszawie. Zasadniczą konstrukcję nośną istniejącego obiektu stanowi układ stalowych słupów oraz wsparta na nich przestrzenna konstrukcja nośna świetlika. Konstrukcję stropów stanowi ruszt stalowy z żelbetową płytą wykonaną na blasze trapezowej. W ramach tej części projektu dokonano licznych wzmocnień istniejącej konstrukcji stalowej, wykonano dokumentację dla nowych słupów, belek rusztu stalowego oraz innych konstrukcji wsporczych dla elementów architektonicznych związanych z nową aranżacją obiektu.

The subject of the project is redevelopment and extension of the Shopping Centre Atrium Promenada in Warsaw. The principal load-bearing construction of the object is the layout of steel columns and spatial load-bearing construction of the sky-light sustained on them. The floor slab construction consists of steel scaffold with reinforced concrete slab, made on a trapezoid sheet. Within this part of the project, a numerous reinforcements of the existing steel construction, specifications for new columns, beams of steel scaffold and other supporting constructions for architectural elements connected to a new object arrangement have been done.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments