GDC Marel te Eindhoven

Construsoftbimawards - GDC Marel te Eindhoven
Categoria Projectos Industriais
Ano 2023
País Benelux
Organização Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders BV
Parceiros do Projeto Archifit BV, Bouwbedrijf van Grunsven
Autor Leon
Cliente Archifit BV
Local de construção Eindhoven
Tags

Het project omvat een bedrijfspand wat voornamelijk bestaat uit warehouse met mezzaninevloer boven de expeditie in combinatie met twee geïntegreerde kantoor gedeeltes. Het totale bedrijfspand zal als één bouwdeel gezien worden m.b.t. de hoofddraagconstructie en brand. Het kantoor bestaat uit 3 bouwlagen. Het tussengelegen warehouse heeft een begane grond en een optionele mezzaninevloer. Aan de voorzijde is het warehouse voorzien van 13 laad- en losdocks aansluitend op het omliggend terrein (zonder laad- en loskuil).

Bij dit project is een integrale BIM werkmethodiek toegepast. Als voorbeeld hiervoor is te noemen:

  • Er zijn diverse parametrische Grasshopper scripts gebruikt om zowel het rekenwerk in RFEM aan te kunnen sturen, als het modelleren van de staalconstructie in Tekla Structures.
  • Er is een hybride methode gebruikt binnen dit project m.b.t. het constructieve aspect model van Verhoeven en Leenders, namelijk een combinatie van Revit en Tekla om de sterke punten van beide modelleeromgevingen optimaal te kunnen benutten. De staalconstructie is in Tekla gemodelleerd, zodat er native Tekla bestanden uitgewisseld kunnen worden met de staalleverancier.
  • De overige constructieve onderdelen zijn in Revit gemodelleerd, waar dus ook de IFC-file van de staalconstructie in opgenomen is, zodat het creëren van tekeningen en het native uitwisselen van Revit files met o.a. de architect kan plaatsvinden.
  • Geavanceerde Solibri checks hebben plaats gevonden om de staalconstructie van het productiemodel van de staalleverancier te kunnen verifiëren met het prestatie model van Verhoeven en Leenders. Hierdoor is het aantal ‘handmatige’ controles drastisch verlaagd.

The project comprises a commercial building which mainly consists of a warehouse with a mezzanine floor above the dispatch area in combination with two integrated office areas. The entire business premises will be seen as one building part with regard to the main supporting structure and fire resistance. The office consists of 3 floors. The intermediate warehouse has a ground floor and an optional mezzanine floor. At the front, the warehouse is equipped with 13 loading and unloading docks connecting to the surrounding terrain (without loading and unloading pit).
An integral BIM working method has been applied in this project. As an example for this can be mentioned:
– Various parametric Grasshopper scripts have been used to control both the calculations in RFEM and the modelling of the steel construction in Tekla.
– A hybrid method has been used within this project with regard to the structural aspect model of Verhoeven and Leenders, namely a combination of Revit and Tekla in order to make optimal use of the strengths of both modelling environments. The steel construction is modelled in Tekla, so that native Tekla files can be exchanged with the steel supplier. The other structural parts are modelled in Revit, which also includes the IFC file of the steel construction, so that the creation of drawings and the native exchange of Revit files with, among others, the architect can take place.
– Advanced Solibri checks have taken place to verify the steel construction of the steel supplier’s production model with the design model of Verhoeven and Leenders. As a result, the number of ‘manual’ checks has been drastically reduced

Deixe o seu comentário

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments