Vencedor da categoria nos países:

Projekt osiedlowej sali sportowej z zapleczem i widownią na 100 osób o konstrukcji stalowej

Construsoftbimawards - Projekt osiedlowej sali sportowej z zapleczem i widownią na 100 osób o konstrukcji stalowej
Categoria Projectos de Estudantes
Ano 2023
País Poland
Organização Politechnika Rzeszowska
Autor Daniel Knap
Local de construção Rzeszów
Tags

Celem niniejszego projektu dyplomowego było zaprojektowanie osiedlowej sali sportowej o wymiarach w osiach 25×45 m wraz z zapleczem 8×25 m oraz widowią na 100 osób o konstrukcji stalowej. Widownia przewidziana została jako rozkładana trybuna. Projekt składa się z części opisowej, części obliczeniowej oraz części rysunkowej. Obiekt zaprojektowano zgodnie z jego przeznaczeniem – jako osiedlowa sala sportowa. W zakres projektu wchodzą obliczenia statyczne poszczególnych elementów konstrukcji. Sprawdzono stany graniczne dla wybranych elementów konstrukcyjnych. Wymiarowanie elementów wykonano zgodnie z normami europejskimi stosując metodę ręczną jak i wspomaganą komputerowo z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Do pracy załączono część rysunkową zawierajacą rzuty, przekroje, schematy montażowe, rysunki warsztatowe oraz szczegóły montażowe.

The aim of the engineering graduation project was to design a steel housing estate sports hall with the dimensions in the axes 25×45 meters with facilities 8×25 meters and an auditorium for 100 people. The project consists of a theoretical part, a calculation part and a drawing part. The facility was designed in accordance with it’s intended purpose – as a housing estate sports hall. The auditorium was designed as a fold-out tribune. The scope of the project includes static calculations of individual elements of the structure. The limit states for chosen structural elements were also checked. The dimensioning of the elements were made in accordance with European standards using a manual method as well as a computer – assisted method with the use of specialized software. A drawing part containing projections, sections, assembly diagrams, workshop drawings and assembly details.

Deixe o seu comentário

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments