Category winner in these countries:

Rekonstrukce a rozšíření prostorů firmy Skála & Vít

Construsoftbimawards - Rekonstrukce a rozšíření prostorů firmy Skála & Vít
Category Small Scale Projects
Year 2023
Country Czech Republic
Organization Skála & Vít s.r.o.
Project partners Ateliér Adip,s.r.o. , Kovo Kulda, s.r.o. , Jordán 99, s.r.o.
Author Tomáš Ehl
Co-authors Zdeněk Vít
Place of construction Hradec Králové
Tags

V rámci rekonstrukce a rozšíření prostorů firmy Skála & Vít byla realizována nová zasedací místnost a ocelové schodiště.
Veškeré návrhy konstrukcí a interiérů byly provedeny ve spolupráci s panem Ing. arch. Pošepným z architektonického ateliéru Adip. Zadáním pro architekta bylo navrhnout konstrukci tak, aby co nejvíce prezentovala to, čím se zabýváme. Tedy ocelové konstrukce.
Realizace ocelových konstrukcí byla provedena firmou Kovo Kulda. Střešní pláště a interiéry byly provedeny firmou Jordán 99.
Nosná konstrukce zasedací místnosti je tvořena nosníky, které jsou svařeny ze tří druhů profilů. Plechu, jeklu a kulatiny. Tvar konstrukce vychází z elipsy.
Výplně zábradlí na schodišti jsou nerezové sítě, které jsme pro dodavatele zpracovali až do výrobní dokumentace.
Zajímavostí je, že veškeré podhledové ocelové povrchy jsou pouze otryskány a lakovány bezbarvým lakem. Nebyl použit žádný pigmentový nátěr.

As part of the reconstruction and expansion of the premises of Skála & Vít, a new meeting room and a steel staircase were built.
All structural and interior designs were made in cooperation with Mr. Ing. arch. Pošepný from the architectural studio Adip. The task for the architect was to design the structure in such a way that it would present as much as possible what we do. That is, steel structures.
The realization of the steel structures was carried out by Kovo Kulda. Roofing and interiors were done by Jordán 99.
The load-bearing structure of the meeting room consists of beams welded from three types of profiles. Sheet metal, rectangular sections and circular bars. The shape of the structure is based on an ellipse.
The railings on the staircase are stainless steel mesh, which we have worked up to production documentation for the contractor.
Interestingly, all the steel ceiling surfaces are only blasted and painted with a clear coat. No pigment coating was used.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments