Ring Shopping Kortrijk

Construsoftbimawards - Ring Shopping Kortrijk
Category Commercial Projects
Year 2022
Country Benelux
Organization Dugardein - De Sutter
Author Steve De Wreede
Client JURI nv
Place of construction Kortrijk - België
Tags

Het winkelcentrum Ring Shopping Kortrijk dateert uit de jaren ’70 en was toe aan een grondige upgrade. De nieuwe moderne look, een ontwerp en visualisaties door Abscis Architecten, wordt gerealiseerd door nieuwe inkompartijen, hogere gevels, overdekte passerelles, rustzones en een evenementenplein. Het resultaat is een strakker geheel in een gezellig groen kader.

In opdracht van de hoofdaannemer JURI werden de staalstructuren, uitgewerkt in Tekla Structures, geproduceerd en gemonteerd op de werf.

De complexiteit van het project zat vooral in de verschillende fases: bestaande betonstructuur binnenin opmeten, hierop de nieuwe staalstructuur uitlijnen, bestaande gevellijnen volgen, … .
De verschillende opmetingen van de bestaande toestand werden samengevoegd in een globaal Tekla-model, waarin de staalstructuren zijn gemodelleerd. Zowel de productie in het werkhuis als de montage op de werf worden aangestuurd vanuit het 3D-model.

The Ring Shopping Centre in Kortrijk dates back to the 70s and was in need of a thorough upgrade. The new modern look, designed and visualised by Abscis Architecten, is created by new entrance areas, higher facades, covered passageways, rest areas and an events plaza. The result is a tighter entity in a pleasant green setting.

Commissioned by the main contractor JURI the steel structures were, worked out in Tekla Structures, produced and assembled on site.

The complexity of the project mainly lay in the different phases: measuring the existing concrete structure inside, aligning the new steel structure to it, following the existing facade lines, … .
The different measurements of the existing situation were combined in a global Tekla model, in which the steel structures were modelled. Both the production in the workshop as the assembly on the site are controlled from the 3D model.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments