Câștigătorul categoriei pe țări:

NOVOSTAVBA TENISOVÉ HALY

Construsoftbimawards - NOVOSTAVBA TENISOVÉ HALY
Categoria Proiecte cu scară mică
Anul 2018
Țara Czech Republic
Organizația EXCON, a.s.
Autor Ing. Jan Včelák
Locația construcției Tenisový areál GEJZÍRPARK, Karlovy Vary
Tags

Projekt řeší nosné ocelové konstrukce novostavby tenisové haly. Tenisová hala má půdorysně tvar obdélníka o rozměrech zhruba 80x42m. Z konstrukčního hlediska je zastřešení haly tvořeno osmi obloukovými trojbokými vazníky výšky zhruba 1,4m a obloukovými nosníky ve štítových stěnách. Nosné konstrukce jsou rozmístěny v modulech 8,1m+7×8,9m+8,1m. Ocelová konstrukce mezipatra je situována podél osy B. Jedná se o jednopodlažní vestavek šířky 4,3 m a výšky horní hrany OK 3,44 m.
Primární nosnou konstrukci zastřešení tvoří příhradové obloukové vazníky v severojižním směru. Tyto trojboké vazníky jsou rozmístěny po 8,9 metrech, mají dva horní pasy a jeden spodní pas. Horní pasy jsou od sebe ve vzdálenosti 1,2m, výška vazníku je zhruba 1,4m. Horní hrana OK vazníků je ve vrcholu na úrovni +12,55m, spodní hrana vazníků je ve vrcholu na úrovni cca +11,0m. Horní pasy mají ve střední části tvar oblouku, obě krajní spodní části mají tvar lomenice, spodní pas je v celé své délce lomená křivka. Vazníky jsou na obou koncích kloubově neposuvně uloženy, rozpon vazníku je 40,250m osově. Uložení je provedeno pomocí čtveřice čepů průměru 64mm (Macalloy M64). Vazníky jsou provedeny z válcovaných profilů IPE, trubek a I profilů svařovaných z plechů. Jsou použity trubky válcované za tepla, i tvarované za studena.

The project deals with the proposal of new tennis hall steel structure. Ground plan dimensions are approximately 80 x 42 m, maximum height is +12,55 m. Structure is based on eight arched truss cross frames of about 1,4 m height and columns with beams in front and back walls. Main cross frames are with distance of 8,1 + 7 x 8,9 + 8,1 m. Along axis B is one store inhall situated of 4,3 m width and 3,44 m height. Main cross frames have triangular shape with one bottom and two upper chords. Bottom chord is proposed using tubular sections, top chords are from H shape welded sections for cladding panels fixing. In middle part is arched frame shape circular, on sides is oblique. Cross frame is anchored using pair of pin connections on each side, span between fixing points is 40,25 m.

Lasă comentariul tău

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments