WILLAMETTE WATER SUPPLY TREATMENT PLANT

Construsoftbimawards - WILLAMETTE WATER SUPPLY TREATMENT PLANT
Categoria Proiecte industriale
Anul 2023
Țara Poland
Organizația Anatomic Iron Steel Detailing
Autor MWA ARCHITECTS
Client S&S STEEL FABRICATION
Locația construcției 21309 SW 124th Avenue. Sherwood, OR 97062

Program Zaopatrzenia w Wodę Willamette (WWSP) to regionalny projekt dostarczania wody w stanie Oregon, Stany Zjednoczone. Jego celem jest zapewnienie nowego, niezawodnego i zrównoważonego źródła wody dla społeczności w Dystrykcie Wodnym Doliny Tualatin (TVWD) oraz w Mieście Hillsboro. Podstawowym celem programu jest opracowanie systemu zaopatrzenia w wodę, który zmniejsza zależność od wód podziemnych i zwiększa odporność oraz pojemność zaopatrzenia w wodę w regionie. Program obejmuje budowę zakładu uzdatniania wody, przesyłowych rurociągów wodnych oraz obiektów magazynowania. Budowa nowego, odpornego sejsmicznie zakładu uzdatniania wody (WTP) jest niezbędna dla nowego systemu wodnego. Nowy WTP początkowo będzie produkować do 60 milionów galonów wody dziennie (mgd), ale docelowo do maksymalnie 120 mgd.

The Willamette Water Supply Program (WWSP) is a regional water supply project in the state of Oregon, United States. It is designed to provide a new, reliable, and sustainable water source for communities in the Tualatin Valley Water District (TVWD) and the City of Hillsboro. The primary objective of the WWSP is to develop a water supply system that reduces reliance on groundwater and increases the resilience and capacity of the region’s water supply. The program includes the construction of a water treatment plant, water transmission pipelines, and storage facilities.
The construction of a new, seismically resilient water treatment plant (WTP) is essential to the new water system. The new WTP will initially produce up to 60 million gallons of water per day (mgd) but will be designed for a maximum of 120 mgd.

Lasă comentariul tău

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Teja mestry
6 months ago

Great work