ROZBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO O BUDYNEK MAGAZYNOWY I BUDYNEK SZATNI

Construsoftbimawards - ROZBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO O BUDYNEK MAGAZYNOWY I BUDYNEK SZATNI
Category Industrial Projects
Year 2022
Country Poland
Organization SPK Łukasz Sowa Projektowanie Konstrukcji
Author Dawid Kubacki, Julia Majtka
Place of construction woj. łódzkie
Tags

Prezentowany model jest konstrukcją rozbudowy budynku produkcyjno-magazynowego o budynek magazynowy oraz budynek szatni.
Główną konstrukcją nośną projektowanego budynku hali stanowią prefabrykowane słupy żelbetowe, na których opiera się stalowa konstrukcja dachu w postaci dźwigarów oraz płatwi kratowych.
Wyzwanie stanowiło ukształtowanie geometrii budynku przy istniejącej hali w taki sposób, aby uniknąć wszelkich kolizji i zapewnić możliwość wykonania oraz montażu wszystkich elementów. Dodatkowo należało przewidzieć możliwość rozbudowy budynku w osi “20” bez konieczności wyłączania jakiejkolwiek części hali z użytkowania.

Presented model is a structure of the production and warehouse building extension with the warehouse building and locker room building.
The main structure of the designed building are prefabricated reinforced concrete columns, on which the steel roof structure is based in the form of girders and purlins.
The challenge was to shape the geometry of the building next to the existing hall in such a way as to avoid any collision and ensure the possibility of execution and installation of all elements. Additionally, it was necessary to provide for the possibility of extending the building in the axis “20” without the necessity of excluding any part of the hall from use.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments