Rozbudowa ekstraktora poziomego dwutaśmowego

Construsoftbimawards - Rozbudowa ekstraktora poziomego dwutaśmowego
Category Industrial Projects
Year 2021
Country Poland
Organization Imerco Sp. z o.o. sp. k.
Author Imerco Sp. z o.o. sp. k.
Client Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A.
Place of construction Brzeg
Tags

Temat opracowania Rozbudowa ekstraktora poziomego dwutaśmowego
Lokalizacja: Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. w Brzegu. Budynek ekstrakcji
Przedmiotem opracowania w pierwszym etapie było dokonanie ekspertyzy technicznej stanu istniejącego, wraz z przygotowanie koncepcji rozbudowy ekstraktora wraz z mechanizmami oraz instalacjami.
W Tekli została sporządzona zarówno koncepcja jak rysunki warsztatowo-wykonawcze konstrukcji ekstraktora.

Subject: expansion of a double-band colza oil Extractor
Location: Zakłady Tłuszczowe “Kruszwica” S.A. in Brzeg. Extraction building
The subject of the study in the first stage was to make a technical expertise of the existing state, along with the preparation of a concept for the extension of the extractor with mechanisms and installations.
In Tekla were prepared both the concept and executive drawings alongside with workshop of construction of extractor.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments