ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO

Construsoftbimawards - ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
Category Commercial Projects
Year 2018
Country Poland
Organization EC Industria
Author KAMIL PETRYNIAK
Co-authors KAMIL PETRYNIAK
Client TDT
Place of construction KATOWICE
Tags

Projekt dotyczy nadbudowy istniejącego budynku biurowego o dwie kondygnacje wraz z klatką schodową i szybem windowym. Zaprojektowano przestrzenny układ stalowych ram kratownicowych nad istniejącym obiektem. Klatka schodowa wraz z szybem windowym w konstrukcji żelbetowej. Obiekt posadowiony na prefabrykowanych palach fundamentowych. Stropy w obiekcie zaprojektowano jako zespolone. Konstrukcja o wysokim stopniu prefabrykacji. Dużym wyzwaniem było dostosowanie konstrukcji do rozwiązania stropu zespolonego z blachy falistej. Oprogramowanie BIM pomogło w koordynacji między branżami oraz w szybszym i dokładniejszym rozwiązywaniu powstałych problemów, kolizji.

The project concerns the superstructure of an existing office building with two floors, including a staircase and a lift shaft. A spatial arrangement of steel truss frames over the existing structure was designed. Staircase with lift shaft in reinforced concrete structure. The object is based on prefabricated foundation piles. The ceilings in the building are designed as a composite. High prefabrication construction. A big challenge was to adapt the structure to the solution of the composite floor made of corrugated metal. BIM software has helped in the coordination between industries and in faster and more accurate solving of problems and collisions.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments