Rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego oraz budowa budynku socjalno-biurowego z laboratorium i infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu produkcyjnego w Grodzisku Mazowieckim.

Construsoftbimawards - Rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego oraz budowa budynku socjalno-biurowego z laboratorium i infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu produkcyjnego w Grodzisku Mazowieckim.
Category Industrial Projects
Year 2021
Country Poland
Organization Lukon Projekt
Author Paweł Madej
Co-authors Łukasz Błasiak, Krzysztof Marcinczak, Robert Winkler
Place of construction Grodzisk Mazowiecki
Tags

Projekt zakłada budowę budynku produkcyjno-magazynowego w konstrukcji stalowej składającego się z części niskiej – przeznaczonej do magazynowania gotowego produktu oraz wysokiej – zawierającej produkcyjną linię technologiczną. Dodatkowo budynek niski połączony jest z dwukondygnacyjnym obiektem socjalnym z laboratorium, który wykonany jest w konstrukcji żelbetowej monolitycznej.
Budynek magazynowy zaprojektowany jako jednonawowa parterowa hala, ze słupami walcowanymi sztywno połączonymi z fundamentem oraz sztywnym połączeniem z ryglem kratownicowym stanowiącym przekrycie hali. Obiekt wysoki zaprojektowany jako ustrój szkieletowy przestrzenny. Poziomy poszczególnych podestów podyktowane są rozmieszczeniem urządzeń technologicznych. Stanowią one także poziome usztywnienie konstrukcji.
Całkowity ciężar konstrukcji stalowej 295 ton.

The project involves a steel construction of the production and warehouse building, consisting of a low rise part – finished products storage, and a high rise part – production line. Additionally, the low rise building is connected with a two-storey office/laboratory building, which is made of a reinforced concrete structure.
The warehouse building designed as a single-nave, one-story hall, with hot rolled columns rigidly connected to the foundation and the roof truss. The high rise building is designed as a spatial framework. The levels of platforms are dictated by the arrangement of a technological devices. They also provide a horizontal stiffening of the structure.
The total weight of the steel structure is 295 tons.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments