Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Polskiego w Szczecinie

Construsoftbimawards - Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Polskiego w Szczecinie
Category Public Interest Projects
Year 2021
Country Poland
Organization FORT POLSKA SP. Z O. O.
Author Fort Polska
Place of construction Szczecin
Tags

Przedmiot projektu stanowi rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Polskiego w Szczecinie. Autorem projektu budowlanego jest biuro architektoniczne Atelier Loegler Architekci, zaś biuro projektowe Fort Polska opracowało projekt wykonawczy architektury i konstrukcji. Zagadnienie projektowe składa się z dwóch oddzielnych części: przebudowy i modernizacji zabytkowej części teatru oraz projektu nowej części obiektu o powierzchni ok .7900m2. Nowoprojektowana część teatru jest w głównej mierze zagłębiona w przyległym terenie. Projekt architektury, projekt konstrukcji żelbetowej i stalowej wykonaliśmy w środowisku 3d, projekt konstrukcji stalowej wykonaliśmy w Tekla Structures. Na szczególną uwagę zasługuje konstrukcja kopuły o średnicy 18m ulokowana nad sceną szekspirowską. Ciekawym elementem pod względem architektonicznym i konstrukcyjnym są schody we foyer. Zakończenie budowy zaplanowane jest na 2022 rok.

The subject of the project is the extension and reconstruction of the Polish Theater in Szczecin. The author of the construction design is the Atelier Loegler Architekci architectural office, while the Fort Polska design office has developed an detailed design of the architecture and structure. The design issue consists of two separate parts: reconstruction and modernization of the historic part of the theater and the design of the new part of the facility with an area of approximately 7,900 m2. The newly designed part of the theater is mainly located in the adjacent area. The architectural design, the design of the reinforced concrete and steel structure was made in a 3d environment, the steel structure design was made in Tekla Structures. Particularly noteworthy is the construction of the dome with a diameter of 18m located above the Shakespearean stage. An interesting element in terms of architecture and construction are the stairs in the foyer. Completion of construction is scheduled for 2022.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments