S05A Burntollet Bridge

Construsoftbimawards - S05A Burntollet Bridge
Category Infrastructure Projects
Year 2021
Country Poland
Organization RCK Biuro Inżynierskie Sp. z o.o.
Author Maciej Walaszkowski
Co-authors Mateusz Dadej
Client Victor Buyck Steel Construction
Place of construction A6 Dungiven to Drumahoe Dualling
Tags

S05A Burntollet Bridge jest częścią nowej dwujezdniowej drogi o wysokim standardzie między Dungiven i Drumahoe (Wielka Brytania, Irlandia Północna).
W ramach tego projektu RCK Biuro Inżynierskie wykonało dwa mosty stalowe (S05 i S07) w zakresie modelu Tekla oraz dokumentacji warsztatowej.
Most S05 jest wznoszony w dwóch fazach, aby zminimalizować wpływ na płynność ruchu w regionie.
S05 faza A składa się z 2 podwójnych belek, a S05 faza B z 3 podwójnych belek, o rozpiętości 82 metrów.
Most S07 składa się z 3 podwójnych dźwigarów o rozpiętości 57 metrów.
Przygotowanie prawidłowego modelu Tekla, kolejność montażu oraz spawanie belek poprzecznych mostu pomiędzy dźwigarami głównymi na placu budowy wymagało precyzyjnej pracy i połączenia kilku różnych geometrii w jeden udany efekt.
• Tekla model and workshop documentation: RCK Biuro Inżynierskie
• Fabrication, transport and erection: Victor Buyck
• Principle contractor: Sacyr Wills Bross Somague Joint Venture
• Principle designer: Roughan & O’Donovan
• Project Manager: AECOM
• Client: Department of Infrastructure Northern Ireland

S05A Burntollet Bridge is a part of a new high standard dual carriageway between Dungiven and Drumahoe (United Kingdom, Northern Ireland).
Within this project two steel bridges (S05 and S07) were carried by RCK Biuro Inżynierskie in scope of Tekla model and workshop documentation.
Bridge S05 is erected in two phases to minimise the impact on the traffic flow in the region.
S05 phase A consists of 2 double girders and S05 phase B consists of 3 double girdes, both with a span of 82meter.
Bridge S07 consists of 3 double girders with a span 57meter.
Preparation of the correct Tekla model, montage sequence and the fact that the bridge’s cross beams were welded between the main girders on the building site required precise work and combining of few different geometries (workshop, site and final geometry) together into one successful effect.
• Tekla model and workshop documentation: RCK Biuro Inżynierskie
• Fabrication, transport and erection: Victor Buyck
• Principle contractor: Sacyr Wills Bross Somague Joint Venture
• Principle designer: Roughan & O’Donovan
• Project Manager: AECOM
• Client: Department of Infrastructure Northern Ireland

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments