Schoonschip Amsterdam

Construsoftbimawards - Schoonschip Amsterdam
Category Small Scale Projects
Year 2019
Country Benelux
Organization van der Kolk Gorinchem B.V.
Author Erik Wolfs
Place of construction Amsterdam
Tags

In samenwerking met Bouwbedrijf van Middendorp en advies- en projectmanagementbureau Dutch Lotus, hebben wij 13 van de in totaal 30 st. drijvende woningen gerealiseerd.

Middels de TEKLA software is het complete HSB casco uitgewerkt, dit betreft gevels, vloeren, daken en binnenwanden.
Na controle van het IFC-model en de uit TEKLA vervaardigde doorsnede’s, plattegronden en element tekeningen, zijn deze gebruikt voor de productie en montage van de diverse onderdelen.

Wat is “Schoonschip”?

In het Johan van Hasseltkanaal, een zijkanaal van het IJ in Amsterdam-Noord ontstaat momenteel de drijvende woonwijk Schoonschip.

De wijk zal ruimte bieden aan 46 huishoudens en één collectieve gebruikersplek, op 30 waterkavels. De eerste 7 waterwoningen zijn eind 2018 gearriveerd, de rest volgt in de loop van 2019 en zo ontstaat gaandeweg de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa, met in totaal 46 huishoudens en iets meer dan 100 bewoners.
De waterwoningen zijn zeer goed geïsoleerd (EPC = maximaal 0) en worden niet aangesloten op het aardgasnet.
Voor de verwarming zorgen warmtepompen die warmte aan het water van het kanaal onttrekken en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van passieve zonnewarmte.
Het tapwater wordt verwarmd met behulp van zonneboilers en warmtepompen; alle douches zijn voorzien van een installatie om warmte terug te winnen (WTW).
Ze wekken hun eigen elektriciteit op met fotovoltaïsche zonnepanelen. Elke woning heeft een grote accu waarin tijdelijke overschotten kunnen worden opgeslagen.
Alle woningen zijn aangesloten op een gezamenlijk smartgrid. Dit grid maakt het mogelijk elektriciteit onderling slim uit te wisselen. Met 46 huishoudens krijgen we slechts één aansluiting aan het landelijke energienet.
Er komt een gescheiden stroom voor de afvoer van grijs water (uit vaatwasser, wasmachine) en zwart water (uit toilet). In een pilot in samenwerking met Waternet wordt het zwarte water op termijn afgevoerd naar een bioraffinaderij, om het te vergisten en om te zetten in energie.
Alle woningen krijgen een groen dak dat minimaal 1/3 van het dakoppervlak moet beslaan.

In cooperation with construction company van Middendorp and project management agency Dutch Lotus, we have realized 13 of the total of 30 floating homes.

With the TEKLA structures software we have realized te make the complete timber frame construction, this concerns facades, floors, roofs and inner walls.

After checking the IFC-model, cross-sections, floor plans and element drawings made with TEKLA, these were used fort he production and assembly of the varios parts.

What is Schoonschip?
In the Johan van Hasseltkanaal, a side canal from the IJ river in the north of Amsterdam,a new floating neighbourhood project arises, called ‘Schoonschip’. Literally, Schoonschip can be translated as clean ship.

The neighbourhood consists of homes for 46 households and a community center on 30 floating plots. The first of the water homes will be realized in 2018, and by 2020 the most sustainable floating neighbourhood in all of Europe, with in total 46 households and more than 100 inhabitants, will become a reality!

The water homes are well-insulated (EPC = maximal zero) and will not be connected to the natural gas network.
The heat will be generated by water pumps, which extract warmth from the canal water, and passive solar energy will be optimized.
Tap water will be heated by sun boilers in warm water pumps; all showers are equipped with installations that recycle the heat (WTW).
We are producing our own electricity with photovoltaic solar panels. Every household has a battery in which temporarily unneeded energy can be stored.
All water homes are connected to a communal smart grid. This smart grid makes it possible to trade energy efficiently amongst the households. 46 households will share only one connection to the national energy grid!
Gray water (i.e. washing machine) and black water (i.e. toilet) will be ‘flushed’ by a separate source of energy. Waternet will eventually include us in their pilot project, which delivers the toilet water to a bio-refinery, in order to ferment it and transform it into energy.
All homes will have a green roof covering at least one third of the roof’s surface.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments