SCL Health Medical Center

Construsoftbimawards - SCL Health Medical Center
Category Public Interest Projects
Year 2023
Country Poland
Organization Anatomic Iron Steel Detailing
Author Anatomic Iron Poland
Client Drake Williams Steel
Place of construction 13155 W. 40th Ave Wheat Ridge, Colorado 8003

Położony w Colorado, Stanach Zjednoczonych, SCL Health Lutheran Medical Center, to nowo powstający szpital, mający zastąpić obecny w Clear Creek. Zlokalizowany jest w odległości 3,5 mili od niego a jego głównym celem jest poprawa dostępności do usług ratunkowych i opieki intensywnej dla rodzin zamieszkujących hrabstwo Jefferson. Konstrukcja SCL Health Lutheran Medical Center pozwala na dostarczenie pracownikom służby zdrowia lepszych narzędzi do radzenia sobie w sytuacjach takich jak pandemie. Mając to na uwadze, każdy pokój w szpitalu jest wyposażony w możliwość przekształcenia się w oddział intensywnej terapii, gdy zajdzie taka potrzeba. Ponadto, celem jest podniesienie ogólnego poziomu opieki zdrowotnej w regionie poprzez starannie zaprojektowaną, efektywną i elastyczną infrastrukturę, która priorytetowo traktuje dobro pacjentów i personelu.
Szpital ten, zajmujący obszar o powierzchni 28 akrów, to sześciopiętrowy budynek o ogromnej powierzchni 130 000 stóp kwadratowych. Budowa szpitala opiera się na około 4 220 konstrukcyjnych elementach stalowych.

The SCL Health Lutheran Medical Center, located in Colorado, United States, is a new hospital being constructed to replace the current one in Clear creek. It is situated 3.5 miles away and the primary purpose is to enhance accessibility to emergency and critical care services for families residing in Jefferson County. The construction of this hospital focuses on providing healthcare workers with better tools to handle situations like pandemics. With that being said, each room in the hospital is equipped to be converted into an ICU when needed. Moreover, it aims to raise the overall healthcare quality in the area through a carefully planned, efficient, and flexible facility that prioritizes the well-being of patients and staff members.
Spanning across a 28-acre campus, this hospital is a six-story structure occupying a vast area of 130,000 square feet with a budget of $650 million. The hospital’s base consists of approximately 4,220 pieces of structural steel

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments