Snížení oxidu dusíku na bloku 5 – termoelektrárna Šoštanj

Construsoftbimawards - Snížení oxidu dusíku na bloku 5 – termoelektrárna Šoštanj
Category Industrial Projects
Year 2018
Country Czech Republic
Organization SteelPro 4 s.r.o.
Author SteelPro 4 s.r.o.
Place of construction Šoštanj, Slovinsko
Tags

Termoelektrárna Šoštanj má celkový instalovaný výkon 779 MW a při běžném provozu generuje 1/3 energie v zemi. Ve špičkách to ale je až polovina spotřeby celé země. Při výrobě elektřiny spotřebuje v průměru 3,5 až 4,2 miliónů tun uhlí za rok. V současné době probíhá projekt “Snížení oxidu dusíku na bloku 5”. Pro tento projekt jsme zpracovávali 3D model, výrobní a montážní dokumentaci nově doplňovaných kouřovodů. Jako vstupní podklady nám sloužily 3D modely zpracovatele statického výpočtu udávající hlavní geometrii kouřovodů, informace od nakupovaných částí – klapky, kompenzátory, trysky, závěsy a statické výpočty daných kouřovodů. Z uvedený podkladů bylo nutné kompletně zpracovat finální model včetně zapracování všech nakupovaných dílů, koordinace napojení a správných velikostí. V průběhu zpracování díla bylo nutné přizpůsobit systém práce nově doplňovaným podkladům, případně revizím vstupních informací a současně vyjasňování nesrovnalostí v podkladech. Díky využití 3D software bylo možné využít výměnu modelů za účelem kontroly správnosti postupu prací a současně odhalení nesrovnalostí v zadání, které by jinak bylo zjištěno až na místě stavby při realizaci. Díky databázím výrobce závěsů “Lisega” bylo možné tyto nakupované dílce přímo vložit do modelu ve skutečných rozměrech a tím zajistit bezproblémové umístění.

For the project “Reduction of Nitrogen Oxides, Unit 5, Sostanj” our company produced 3D Tekla model with workshop drawings. The inputs were 3D model of ducting – i.e. main shape – and we had to include all connections, stiffeners and attached equipment to finalize the model and prepare drawings for production and erection. Due to the fact, that the project is renovation of existing technology, we had to check for clashes with other equipment and also prepare the parts to be able to erect it on site.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments