SO 451.3 Doprava slinku z linky PC1

Construsoftbimawards - SO 451.3 Doprava slinku z linky PC1
Category Industrial Projects
Year 2017
Country Czech Republic
Organization De Bondt s.r.o.
Author De Bondt s.r.o.
Place of construction Ladce
Tags

Predmetom projektu sú konštrukcie dopravných mostov a presýpacích veží v areáli cementárne. Navrhnuté oceľové konštrukcie zabezpečujú dopravu slinku z chladiča slinku do sila alternatívneho slinku a kruhovej skládky slinku pomocou technologických dopravníkov. Navrhovaná konštrukcia pozostáva z troch mostov, ktoré sú uložené na stojkách, ďalej spájajú presýpaciu vežu ďalším mostom s vežou slinku nedopalu a pokračujú poslednými dvoma mostami do kruhovej skládky slinku. Celkovo sa prekonáva výšková úroveň cca 50 m. Menšie mosty boli dovezené vkuse. Dlhšie mosty boli po dopravných celkoch. Na stavbe boli zmontované na teréne. Potom boli dvojicou žeriavov zdvihnuté a osadené na ložiská. Na vežu nedopalu je prístup pomocou vysokej schodiskovej veže , ktorá je kĺbovo pripojená k veži. Na presýpaciu veže je prístup pomocou sústavy rebríkov s plošinkami. V modeli museli byť zohľadnené výrobné, dopravné a montážne požiadavky ako napríklad rozmery podjazdu a podobne. V priebehu modelovania boli preto používané modely IFC a BIMsight na optimalizáciu veľkosti dopravných celkov a ich vyzdvihnutie.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments