SO202 – Most na D35 přes Melounku v km 32,788

Construsoftbimawards - SO202 – Most na D35 přes Melounku v km 32,788
Category Small Scale Projects
Year 2022
Country Czech Republic
Organization AFRY CZ s.r.o
Author Ing. Michal Marvan
Co-authors Ing. Ondřej Janota
Place of construction D35 Sadová – Plotiště
Tags

Most se nachází na dálnici D35 Sadová – Plotiště. Tato část je součástí celé dálnice D35, která je plánována jako severní páteřní komunikace, která propojí Čechy a Moravu.
Objekt SO202 je rámový přesypaný most, který je hlubině založen na pilotách. Na této části D35 (Sadová – Plotiště) se nachází další dva podobné mosty, které se liší především rozpětím a šířkou konstrukce. Ke zjednodušení práce na všech podobných objektech jsme vytvořili kompletní parametrický model mostu včetně 3D armovacích prutů. Výztuž je definována z tvaru konstrukce a při změně konstrukce se změní její tvar a délka. Takže při změně vstupních parametrů dojde k přepočítání tvaru mostu a všech vyztuží. Konstrukce je tedy plně parametrická včetně výztuže.
Tímto způsobem jsme schopni velmi rychle a efektivně vytvořit všechny podobné mosty na této části dálnice a koordinovat každý most s jinými profesemi. Dále tímto způsobem jsme schopni okamžitě zjistit hmotnost použité výztuže a betonů a vypočítat cenu použitých materiálů.

The bridge is located on the D35 highway, section Sadová – Plotiště, which is considered as main northern connection between Bohemia and Moravia regions.

Structure SO202 is a frame bridge with pile foundations. There are two other similar bridges on this part of the D35 (Sadová – Plotiště), which differ mostly in span and width. To simplify the work on all similar objects, we have created a parametric model of the bridge, which includes all the reinforcement. The reinforcement is derived from the bridge shape, therefore when the structure is changed, its shape changes as well. So, when the input parameters are changed, the bridge shape and all the reinforcements are recalculated. The structure is fully parametric.

With the parametrization, we are able to create all similar bridges on this section of highway very quickly and efficiently, coordinate each bridge with other structures. Furthermore, we are able to immediately do a cost estimation (steel and concrete parts).

Leave your comment

9 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Malwina
1 year ago

Wonderful project! Voted! 🙂

Lukáš
1 year ago

Moc se mi to líbí. Pokud půjde s ůspěchem provést přetavení do výkresových výstupů bude to paráda.

Ondřej
1 year ago
Reply to  Lukáš

Na výkresech se již pracuje. Nicméně naše snaha je tuto brzdu z celého procesu odstranit. 🙂

Kryštof
1 year ago

Dobrý den, v první řadě určitě chválím snahu zkoušet a tvořit. Dovolím si ale drobnou poznámku. Model se jeví jako do značné míry idealizovaný případ. Mohu se zeptat, proč model není proveden v šikmosti/oblouku, v podélném sklonu/výškovém oblouku a popř. s osazením do terénu? Jde o to, že to jsou právě ta úskalí, která se při modelování jeví mnohdy jako neřešitelná. Ono není problém v libovolném programu vytvořit pěkný kolmý model s konstantními symetrickými sklony. Problém je v tom, že takových mostů je jak šafránu a v praxi se často naráží na nejrůznější zborcené plochy, proměnnost průřezů ve všech směrech,… Read more »

Ondřej
1 year ago
Reply to  Kryštof

Dobrý den, Kryštofe,
vaše poznámka vyznívá ve stylu, je hezké že vyrábíte televize, ale proč nevyrábíte auta, ty jsou přece mnohem složitější…. Nicméně, i prostorově zakřivené mosty umíme a to i parametricky. Byť zde se efekt parametrizace vytrácí. Výše prezentované most/y jsou takto navržené zcela záměrně a zjednodušené vůbec nejsou. Most je kolmý protože křížení je kolmé. Pro prostorově složitou konstrukci se můžete podívat zde.

miguel
1 year ago

Amazing workflow automation, voted!

Jirka
1 year ago

Dělám jenom ocelovky, mosty vůbec. Ale musím uznat, že ten parametrický model je fakt super. Dobře, že jste vyhráli. Mohl bych autora poprosit o přibližnou časovou náročnost sestavení modelu?

Michal
1 year ago
Reply to  Jirka

Dobrý den, děkujeme. Model trvalo vytvořit zhruba 3 týdny. Ale do tohoto času se musí započítat ovládnutí základních prvků v programovacím jazyku Python, který jsem se učil používat a je zde hojně využit. Dále vymyšlení celkového workflow, jakým stylem most vytvořit, aby fungoval plně parametricky při změně staničení a všech rozměrů – i se změnou výztuže.

Robert
1 year ago

Je to ale také hezký most? Jen poznámka.