STIM Leknes

Construsoftbimawards - STIM Leknes
Category Small Scale Projects
Year 2022
Country Poland
Organization Give Steel
Author Give Steel
Place of construction Leknes
Tags

Prezentowany projekt 4-kondygnacyjnego budynku przeznaczonego do badań m.in. nad lekami i bakteriami odpornymi na antybiotyki, można podziwiać w Leknes na norweskich Lofotach.
Obiekt należący do STIM AS zlokalizowany jest nad malowniczym wybrzeżem, wyróżniając się złożoną geometrią, aluminiową elewacją odbijającą światło niczym lustro, a także zielonym dachem przykrytym organicznym dywanem.
Nasze biuro projektowe miało za zadanie zamodelować konstrukcję stalową dla STIM Leknes. Prace podzielone były na dwa etapy i obejmowały dwie części ponad 195-tonowego projektu w kształcie litery „L”. Prezentowana część ma wymiary około 16.5 m x 57 m i masę blisko 120 tones.
Największym wyzwaniem było modelowanie skomplikowanych połączeń i dużych kratownic będących rezultatem złożonej geometrii. Pod uwagę należało wziąć również trudne warunki geologiczne i geotechniczne. Z tego względu pojawiła się potrzeba wykonania odpowiednich obliczeń i projektu podpór tymczasowych, które pozwoliły na postawienie konstrukcji stalowej części budynku przewieszonej nad wodami Morza Norweskiego. Budynek podparty jest masywnymi przyczółkami trapezowymi. W projekcie konstrukcji stalowej zastosowano również belki o przekroju skrzynkowym HSQ.
Aby zapewnić odpowiednią przestrzeń do prac budowlanych, część wybrzeża została sztucznie usypana, co również stanowiło wyzwanie organizacyjne.

The presented project of a 4-storeys STIM AS building intended to, among others, research on drugs and bacteria resistant to antibiotics. It can be admired in Leknes in the Lofoten (Norway).
The facility is located on a scenic coast. The construction is distinguished by its complex geometry, an aluminum façade reflecting light like a mirror, and a green roof covered with an organic carpet.
Our work was divided into two stages and included two parts of the over 195-ton L-shaped project. The presented part of the steel structure measures 16.5 m x 57 m and mass 120 tons.
The greatest challenge was the modelling complex joints and large trusses resulting from the geometry. Difficult geological and geotechnical conditions also have been taken into account. For this reason, we designed temporary supports on montage stage for the part of the building suspended over the waters of the Norwegian Sea. The building is supported by massive trapezoidal abutments. HSQ beams were also used in the project.
To ensure space for building works, part of the shore was artificially raised, which was also a logistic challenge.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments