Terras aan de Schie

Construsoftbimawards - Terras aan de Schie
Category Commercial Projects
Year 2023
Country Benelux
Organization Vic Obdam Staalbouw BV
Author Terry
Client Bolton
Place of construction Schiedam
Tags

In opdracht van Bolton heeft Van Rossum Raadgevende Ingenieurs een ontwerp gemaakt voor de hoofddraagconstructie van het project Terras aan de schie. Dit oude kantoorpand gelegen in Schiedam wordt opgetopt van tien naar zestien verdiepingen en wordt gerealiseerd tot appartementen.

Wat dit project bijzonder maakt is de ruimtelijke insluiting rondom het gebouw gepaard met de oplossing die geboden wordt. De beperkte ruimte komt mede door het naastgelegen treinstation en de trambaan.

Het realiseren van de optopping is een hele uitdaging om deze extra krachten die hierbij komen kijken op te vangen. Om gewicht te besparen worden eerst de bovenste drie verdiepingen gesloopt en vervolgens wordt de overige bestaande constructie verstevigd met schoren. Deze schoren worden van boven tot onder in het gebouw door de betonnen vloeren heen aan elkaar gekoppeld, waarbij de vloeren vervolgens nog aangestort dienen te worden door de holle ruimtes die zich in de vloer bevinden. Zodra het bestaande pand volledig is verstevigd kan de optopping bestaande uit nog eens acht verdiepingen er bovenop gebouwd worden.

Om het hele bestaande gebouw inzichtelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van pointclouds die gegenereerd worden met de scansoftware die we gebruiken. Dit is om te zorgen dat het nieuw te plaatsen staal altijd op maat gemaakt kan worden op basis van de werkelijke situatie. BIM maakt aan de voorzijde informatie inzichtelijk die gaande weg het traject verder worden aangevuld.

Commissioned by Bolton, Van Rossum Consulting Engineers made a design for the main supporting structure of the ‘Terras aan de Schie’ project. This old office building located in Schiedam will be raised from ten to sixteen floors and will be converted into apartments.

What makes this project special is the spatial containment around the building, coupled with the solution that is offered. The limited space is partly due to the adjacent train station and tramway.

Realizing the congestion is quite a challenge to absorb these extra forces that come with it. To save weight, the top three floors will be demolished first and then the remaining existing construction will be reinforced with struts. These struts are connected to each other from top to bottom of the building through the concrete floors, whereby the floors then have to be poured through the hollow spaces in the floor. Once the existing building has been fully reinforced, the topping consisting of another eight floors can be built on top of it.

To provide insight into the entire existing building, point clouds are used that are generated with the scanning software we use. This is to ensure that the new steel to be placed can always be made to measure based on the actual situation. BIM makes information transparent at the front, which is further supplemented along the way.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments