The design of multi-storey, exhibition-office building

Construsoftbimawards - The design of multi-storey, exhibition-office building
Category Student Projects
Year 2017
Country Poland
Organization Poznan University of Technology
Author Karol Rybak
Place of construction Poznan, Poland
Tags

Praca dyplomowa jest to projekt konstrukcyjny 12-kondygnacyjnego obiektu wystawienniczo-biurowego w konstrukcji stalowej. Przewidziano 5 kondygnacji wystawienniczych o wysokości 5,0 m każda, 7 kondygnacji biurowych o wysokości 3,8 m każda, oraz kondygnacje techniczną o wysokości 3,8 m pozwalającą wyjść na dach. Budynek zaprojektowano na planie koła o średnicy 30,0 m i o wysokości 55,4 m. Słupy można podzielić na wewnętrzne tworzące rdzeń o średnicy 11,0 m oraz zewnętrzne umieszczone na obwodzie obiektu. Zarówno pierwsze jak i drugie usytuowane są biegunowo względem środka okręgu co 30°. Słupy wewnętrzne z zewnętrznymi połączone są na każdej kondygnacji za pomocą belek promieniowych. Elewacja zawieszona jest na belkach obwodowych zewnętrznych zaczepionych pomiędzy słupami zewnętrznymi. Słupy wewnętrzne między sobą połączone są sztywno belkami obwodowymi wewnętrznymi. Dla usztywnienia konstrukcji zaplanowano umieszczenie w rdzeniu, na każdej kondygnacji przepony składającej się z rusztu sztywno połączonych belek. Dla zapewnienia małych przemieszczeń poziomych w co drugim polu zewnętrznym umieszczono stężenie wiotkie typu “X”. Połączenie słupów z gruntem zamodelowano jako przegubowe w dwóch kierunkach. Dużym wyzwaniem było określenie oddziaływań dynamicznych wynikających z wysokości budynku oraz uzyskanie odpowiedniej sztywności przy utrzymaniu lekkości konstrukcji.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments