Tilted Tripod

Construsoftbimawards - Tilted Tripod
Category Student Projects
Year 2018
Country Benelux
Organization Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Author Bram Niessen
Co-authors Jesper Aalbers, Rick Dielissen, Joost Haefkens, Peter Thijssen en Suzan van den Winkel
Client Minor: Creatief Construeren
Place of construction Nvt. aangezien dit project nooit echt gemaakt gaat worden
Tags

Het model is gemaakt voor de HBO-batchelor minor Creatief construeren, gegeven op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in Arnhem. In deze minor worden studenten aangemoedigd om een ​​constructief uitdagend ontwerp te maken en uit te werken. Het project bevatte drie identieke kantoorgebouwen met een helling van 20 graden vanaf de 9e verdieping. De gebouwen hebben een hoogte van 24 verdiepingen, dat is totaal 86,4 meter. De drie gebouwen zijn verbonden met lange vrijdragende bruggen welke aansluiten op de 4e, 8e, 12e, 16e en 20e verdieping. In het midden van de drie gebouwde gebouwen bevindt zich een pyloon waarvan het hoogste punt zich op een adembenemende 100 meter begeeft. Alle hoofddraagconstructies, met uitzondering van de vloeren en de fundering, zijn gemaakt van een stalen vakwerkconstructie. De constructieve uitdaging was om zo min mogelijk staal te gebruiken, terwijl de stabiliteit en stijfheid van de constructie in veilige omstandigheden gehandhaafd blijven. Verbindingen tussen de gebouwen, bruggen en de pyloon moesten zorgvuldig worden ontworpen vanwege de verschillen tussen globale stijfheden. Een andere uitdaging was om te ontwerpen met de meest betrouwbare oplegvoorwaarde. Ook was de tijd die we hadden een grote uitdaging. Het ontwerp moest binnen enkele maanden worden voltooid, dus de druk om te presteren was erg hoog. Het model gaf nieuwe inzichten over complexe detailleringen. Dit resulteerde in een versnelling van het engineeringproces en maakte het mogelijk om een ontwerp met minder fouten te maken. Nadat de constructie ontworpen was, werd het model gebruikt om een ​​aantal fotorealistische renders en een video te maken die de presentatie tot een spectaculaire aangelegenheid maakte. Ook de mogelijkheid om het model in virtuele realiteit te bekijken, was voor leraren en studenten verbluffend. De interactie werd gemaakt met een FEM-rekensoftware genaamd RFEM. De vertaling is in beide richtingen gemaakt om daarmee het globale constructieve ontwerp sneller en beter te ontwerpen.

Bekijk de video hier.

The model was made for the HBO batchelor minor Creative structual engineering, given at the Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in Arnhem. In this minor students are encouraged to design and engineer a constructive engineering challenge. The project contained three identical buildings with a tilt of 20 degrees starting at the 9th floor. The buildings have a height of 24 floors, thats up to 86,4 meters. The three buildings are connected with long unsupported bridges at the 4th, 8th, 12th, 16th and the 20th floor. In the centre of the three tilded builings is located a pylon is raising up to 100 meters in to the sky. All bearing construction except for the floors and the foundations are made of steel framework. The structural challenge was to use as less as possible steel, while stability and stiffness of the structure maintains in safe conditions. Connections between the buildings, bridges and the pylon had to be carefully designed because of the differences between global stiffnesses. Another challenge was to desing with the most reliable impositions. As was the time we had. The design had to be finished in several months, so the pressure to perform was very high. The model gave new insights to complex detailing. This resulted in speeding up the engineering process and made it possible to make a design with less errors. After the structure was designed, the model was used to make some photorealistic images and a video which made the presentation a spectaculair exibition. Also the possibility to view the model in virtual reality was mind blowing for teachers and students. The interaction was made with FEM software pakkage RFEM. The translation was made both ways.

Watch project video

Leave your comment

2 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kees van der Zijden
6 years ago

A very nice video with the drawings

Dorota Gorczynska
5 years ago

Look amazing!