Transfer Terminal

Construsoftbimawards - Transfer Terminal
Category Industrial Projects
Year 2020
Country Poland
Organization Nowy Dom Sp. z o.o.
Author Tekla Team Nowy Dom
Place of construction Planet Earth
Tags

Kompleksowy projekt Transfer Terminal składający się z estakad pod przenośniki taśmowe, wież przesypowych, przenośników pneumatycznych, podkonstrukcji wsporczej pod instalacje.
Stalowa konstrukcja łączy sześć żelbetowych silosów kopułowych z miejscem do załadunku i wyładunku materiału.
Łączna waga konstrukcji stalowej wynosi ok. 1000 ton i około 74 ton krat pomostowych.
Najdłuższy most ma 150 m długości, najwyższa wieża 45,5 m wysokości.
W programie Tekla Structures stworzyliśmy model 3D, rysunki warsztatowe, rysunki ogólne, listy materiałów, pliki NC, pliki ifc.
Model składa się z 8146 rysunków pojedynczych części, 4949 rysunków elementów wysyłkowych, 1059 rysunków zbiorczych, 188 rysunków zestawczych, 68 złożonych raportów.
Zapraszamy do obejrzenia filmu zrealizowanego przez Zespół Nowy Dom :).

The complex project Transfer Terminal consists of conveyor bridges on the ground, transfer towers, air slide bridges, bucket elevator towers, pipe supports.
Steel structure connects six concert dome silos.
Total weight of structures is ca. 1000 tons and ca 74 tons of gratings.
The longest bridge is 150m long, highest tower is 45.5m.
With Tekla we have created 3D model, workshop drawings, general arrangement drawings, material lists, NC files, ifc files.
Model consists of 8146 single part drawings, 4949 assembly drawings, 1059 multi drawings, 188 GA drawings, 68 complex raports.
Enjoy the movie, made by Nowy Dom Team :).

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments