Trimaran – komerční a kongresové centrum, Praha 4, Pankrác

Construsoftbimawards - Trimaran – komerční a kongresové centrum, Praha 4, Pankrác
Category Commercial Projects
Year 2018
Country Czech Republic
Organization EXCON, a.s.
Author Ing. Vladimír Janata CSc.
Co-authors Ing. Jan Včelák, Ing. Dalibor Gregor Ph.D.
Place of construction Praha 4, Pankrác
Tags

Předmětem projektu je superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pankráci. Jedná se o tři trojice příhradových vazníků uložených na středním traktu jako prosté nosníky, na jejichž převislých koncích je na jedné straně zavěšen čtyřpatrový železobetonový skelet nad konferenčním sálem a na straně druhé jako protiváha třípatrová administrativní část budovy. Příhradové vazníky mají truhlíkové dolní pasy a sloupy. Diagonály a horní pas jsou tvořeny dvojicemi resp. trojicemi předpjatých konstrukčních táhel Macalloy 520 o celkovém počtu 257 ks. Celková hmotnost příhradových vazníků činí cca 704 tun, z toho vlastní OK je 582 tun, táhla Macalloy pak 122 tun, délka vazníků je 44 m, výška cca 8 m.

Od kvalitního projektu, přes detailní přípravu až po bezvadnou realizaci, se od samého začátku jednalo o velice náročný originální projekt. Aktivní a bezpodmínečnou spoluprací všech zúčastněných subjektů se podařilo navrhnout a zrealizovat montáž bezpečným způsobem, provést bezpočet potřebných měření, která potvrdila teoretické předpoklady a zvládnout další náročné úlohy, které vedly k úspěšnému provedení díla. Realizovaná ocelová superkonstrukce nyní tvoří jednu z dominant pankrácké pláně. Nic podobného v České republice a pravděpodobně ani v evropském prostoru dosud realizováno nebylo a všichni zúčastnění si z této zakázky odnesli nové a velice cenné zkušenosti. Bylo zde využito mnoho teoretických postupů a technologií vyvinutých při minulých realizacích předpjatých ocelových konstrukcí, a to zejména při montáži a předpínání Trojského mostu.

The article deals with design, fabrication, erection and prestressing of steel superstructure of new building Trimaran in Prague. The trio of three trusses supported on a central aisle as simple beams carries on the overhanging ends on one side the suspended four storeys building above ceiling of the conference room and on the other side, as counterweight the three storey administrative building. The steel superstructure consists of 582 tons of steelwork and 257 prestressed tendons Macalloy.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments