Tunel tramwajowy TT-09. Tunel drogowy TD-10.

Construsoftbimawards - Tunel tramwajowy TT-09. Tunel drogowy TD-10.
Category Infrastructure Projects
Year 2018
Country Poland
Organization MP Mosty
Author Kamila Rybacka
Client Trasa Łagiewnicka
Place of construction Kraków
Tags

Tematem opracowania jest projekt budowlany tunelu tramwajowego oraz tunelu drogowego w Krakowie w ramach zadania Trasy Łagiewnickiej. Projektowany obiekt inżynierski będzie stanowić część Trasy Łagiewnickiej, która z kolei będzie stanowić fragment Trzeciej Obwodnicy Krakowa. Tunel TT-09 będzie przeprowadzał linię tramwajową z dzielnicy Kurdwanów na ul. Zakopiańską przez obszar Białych Mórz. Tunel TD-10 będzie przeprowadzał dwie jezdnie trasy głównej (po trzy pasy ruchu) przez rejon Białych Mórz od dzielnicy Kurdwanów do ul. Zakopiańskiej. Tunel tramwajowy TT-09 będzie miał 659 metrów długości zaś tunel drogowy 629. Tunel tramwajowy zaprojektowano jako jednonawowa rama żelbetowa. Tunel drogowy zaprojektowano jako dwunawowa rama żelbetowa. W tunelu tramwajowym znajduje się przystanek tramwajowy z którego będzie dojście do istniejącej kładki „Most Miłosierdzia”. Obiekt będzie przechodził bezkolizyjnie pod linią kolejową PKP nr 94.

The subject of the study is a construction project of a tram tunnel and a road tunnel in Cracow as part of the Łagiewnicka route. The designed engineering facility will be part of the Łagiewnicka Route, which in turn will be part of the Cracow’s Third Ring Road. Tunnel TT-09 will run a tram line from Kurdwanów district on ul. Zakopiańska through the area of Białych Mórz. The TD-10 tunnel will be carried out two main carriageways (three lanes) across the White Seas area from the Kurdwanów district to ul. Zakopane. Tram tunnel TT-09 will have 659 metres length. Road tunnel TD-10 will have 629 metres length. Tram tunnel designed like one-nave concrete frame. Road tunnel designed like two-nave concrete frame. In the tram tunnel there is a tram station from which you will reach the existing „Most Miłosierdzia” footbridge. The object will pass without collision under the line railway PKP no. 94.

Leave your comment

3 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Pawel Kula
6 years ago

Jeszcze nigdy nie widziałem takiego cuda inżynierii lądowej!! Brawo Pani Kamilo!

Pawel Kula
6 years ago

BRAWO KAMIL

Pawel Kula
5 years ago

Gdzie jest zbrojenie tego cuda na wapnie?