Victory Twin Towers

Construsoftbimawards - Victory Twin Towers
Category Student Projects
Year 2020
Country Poland
Organization Politechnika Gdańska
Author Dawid Bogut
Place of construction Gdańsk
Tags

Projekt został wykonany specjalnie na potrzeby konkursu TEKLA BIM AWARDS 2020 przez Dawida Bogut, studenta 1 roku studiów magisterskich na kierunku budownictwo na Politechnice Gdańskiej. Budynek zaprojektowano tak, aby spełniał funkcję biurowo-hotelową z częścią usługową na parterze oraz dwoma podziemnymi kondygnacjami parkingów. Łącznie budynek posiada 38 kondygnacji nadziemnych oraz 2 podziemne. Wysokość obu wież wynosi 135,7 m. Część hotelowa położona jest na piętrach od 1 do 7 i zajmuje łączną powierzchnie 21 252 m2. Każda z wież posiada 31 kondygnacji biurowych o powierzchni 65 751 m2 każda.

Victory Twin Towers zaprojektowano w całości jako żelbetowe i posadowiono na płycie fundamentowej o grubości 1,5 m. Kondygnacje podziemne zaprojektowano w systemie płytowo-słupowym, natomiast wieżowce w systemie trzonowym. Monolityczny trzon klatkowo-windowy zachowujący położenie pionowe zmienia swoje umiejscowienie na rzucie kondygnacji obu wież. Ważną funkcję w przenoszeniu obciążeń pionowych spełnia zewnętrzny szkielet budynku złożony z nachylonych pod kątem słupów okrągłych. Stropy w kondygnacjach wspólnych zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne oparte na belkach i ścianach, natomiast w obu wieżach ze względu na potrzebę uzyskania znacznych rozpiętości, stropy zaprojektowano jako sprężone kablobetonowe.

The project was designed for the purposes of the TEKLA BIM AWARDS competition by Dawid Bogut, a 1st year student of the master degree studies in civil engineering at The Gdańsk University of Technology. The Victory Twin Towers is a building with an office and hotel function together with accompanying services on the ground floor level and two underground parking levels. The building consists of 2 underground floors and 38 overground floors. The total height is 135,7 meters from the ground. The hotel part is located on the P1-P7 storeys with the total usable area of 21 252 square metres. Each of the towers consists of the 31 office storeys with the total usable area of 65 751 square metres.

The Victory Twin Towers was designed in monolithic technology. The building was constructed on a slab foundation with 1,5 m height. On the level of garages building has a panel-to-column construction system. The main vertical structure are monolithic cage-elevator shafts, which maintains the vertical position and changes its location on the floor plans. The building has reinforced concrete floors with the mixed wall-beam and column system on the common part. In both towers due to a need to obtain significant spans, compressed-concrete ceilings based on pillars and beams were designed.

Leave your comment

4 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Wiktor Mertka
3 years ago

Bardzo mi sie podoba! Pozdrawiam

Tomasz Galikowski
3 years ago

Widzę taki budynek w Gdańsku

Urszula
3 years ago

Ciekawy projekt

Malwina Karczewska
3 years ago

Ciekawy projekt, czekam na niego