Category winner in these countries:

ZCK LUBLIN – ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE DLA LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Construsoftbimawards - ZCK LUBLIN – ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE DLA LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
Category Public Interest Projects
Year 2022
Country Poland
Organization MTA Engineering Sp. z o.o.
Project partners Mostostal Kraków / Budimex
Author MTA Engineering Sp. z o.o.
Client Mostostal Kraków / Budimex / Gmina Lublin
Place of construction Lublin
Tags

Projekt przedstawia konstrukcję zadaszenia dworca metropolitalnego w Lublinie. Zintegrowane Centrum Komunikacyjne jest największą inwestycją samorządu Miasta Lublin, w ramach której Budimex – Generalny Wykonawca – wybuduje nowy dworzec autobusowy wraz z przebudową układu komunikacyjnego. Dostawcą i firmą odpowiedzialną za montaż imponującej konstrukcji stalowej jest Mostostal Kraków. To, co najbardziej wyróżnia inwestycję i stanowić będzie reprezentacyjny salon Lublina to konstrukcja zadaszenia dworca o masie ok. 1 550 ton, w której skład wchodzą trzony słupów z ich koronami oraz kratownice wypełniające przestrzeń między tzw. „słupami-drzewami”. Oba elementy, z uwagi na ich wygląd architektoniczny oraz duży stopień skomplikowania połączeń spawanych, składane są z bardzo precyzyjnie dociętych i scalonych elementów.
Na zlecenie Mostostalu Kraków, biuro projektów MTA Engineering zrealizowało projekt warsztatowy konstrukcji stalowej wraz z obliczeniami połączeń węzłowych. Całość prac projektowych realizowana była przy czynnym udziale Działu Projektowo-Technicznego Mostostalu Kraków. Zadaszenie dworca zostało zaprojektowane w formie struktury przestrzennej. Dla podparcia zadaszenia zaprojektowano strukturalne słupy stalowe o diagonalnym układzie prętów. W programie Tekla Structures wykonany został kompletny model 3d wraz z planami montażowymi oraz dokumentacją warsztatową.

The design presents the structure of the roof of the Lublin Metropolitan bus station. The Integrated Transport Centre is the largest investment of the Lublin City local government, as part of which Budimex – the General Contractor – will build a new bus station along with reconstruction of the transport system. The supplier and the company responsible for the assembly of the impressive steel structure is Mostostal Kraków. What distinguishes the investment most and will be a representative landmark of Lublin is the construction of the station’s roof, weighing approx. 1,550 tonnes, which consists of pillars with their crowns and trusses filling the space between the so-called “pillar-trees”. Both elements, due to their architectural appearance and the high degree of complexity of welded joints, are assembled from very precisely cut and joined elements.
Commissioned by Mostostal Kraków, MTA Engineering’s design office prepared a workshop design of the steel structure along with calculations of the joint connections. All the design work was carried out with the active participation of Mostostal Kraków’s Design and Technical Department. The roof of the station was designed as a spatial structure. To support the roof, structural steel columns with diagonal arrangement of bars were designed. A complete 3D model with assembly plans and workshop documentation was prepared in Tekla Structures software.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments