AFAS Experience Center

Construsoftbimawards - AFAS Experience Center
Category Commercial Projects
Year 2020
Country Benelux
Organization Buiting Staalbouw
Author Jurgen Exterkate
Client Dura Vermeer Bouw Hengelo
Place of construction Leusden
Tags

AFAS brengt droom tot leven.

In Leusden wordt door AFAS Software het AFAS Experience Center gebouwd: een state of the art complex van 62.000 vierkante meter, bestaande uit hoofd- en tussengebouwen. Naast kantoren, een sportruimte, restaurant en ondergrondse parkeergarage, wordt een professioneel theater gebouwd, met plaats voor ruim 800 bezoekers. Het is een spraakmakend project, niet in de laatste plaats vanwege de grootte.

De nieuwbouw van het AFAS Experience Center, vlakbij het huidige hoofdkantoor in Leusden, heeft een opvallend ontwerp, dat afkomstig is van architectenbureau Steef van der Veldt. Volgens AFAS getuigt het van ‘visie, ambitie en lef’. Van boven bezien heeft het bouwproject iets weg van een bloem, dankzij de ronde gebouwen en het groen. Het complex bestaat uit een hoofdgebouw, tussengebouwen, een restaurant, een theater en een ondergrondse parkeergarage. De gebouwen staan met elkaar in verbinding. Daaromheen wordt een parkachtige tuin aangelegd, met een heuvel waar men op kan zitten en een grote waterpartij. De ondergrondse parkeergarage krijgt twee lagen en biedt plek aan 760 auto’s.

Ieder gebouw van het AFAS Experience Center is uniek ontworpen en heeft zijn eigen unieke constructieve invulling.
Essentieel voor dit project is het BIM-model, dat door alle betrokken partijen te gebruiken is en waar integrale oplossingen in uitgedacht worden. Echt samen ontwikkelen en bouwen, met korte lijnen tussen de partijen, zorgt voor passende, praktische, technische oplossingen voor elk constructiedeel.

In samenwerking met aannemer Dura Vermeer Bouw Hengelo BV heeft Buiting Staalbouw meegedacht om tot praktische en uitvoerbare details te komen.

Zo zijn de ronde vloeren van het hoofdgebouw uitgevoerd in uitkragende stalen plaatliggers voorzien van een Comflor 210 vloer. Om zo efficiënt mogelijk te werken zijn de Comflor vloeren meegenomen in het Telka model. De ronde vormen en sparingen zijn in de fabriek aangebracht. Dit om de kwaliteit in de uitvoering te waarborgen.

Het hoofdgebouw heeft daarnaast een vrijdragende gevel met een overspanning van ca 40 meter. Voor de constructieve invulling hiervan is een soort trek-boog constructie ontworpen. De dragende kolommen bestaan uit een dubbele buis B406.4/16 gekoppeld met een plaat van 30 mm. De onder regel is samengesteld uit een verzwaarde HEB1000. Belangrijk element bij de gevel is de sierbuis (B406/10) die in een 3D gewalste vorm enkele centimeters voor de glazen gevel gesitueerd is.
Door de ronde en complexe vorm van de gevel met minimale afwijking is besloten deze in zijn complete vorm in de fabriek op te bouwen.

Het gebouw kent door zijn imposante omvang en complexiteit ontelbare slimme en innovatie oplossingen. Met behulp van Tekla Structures hebben deze allemaal vorm gekregen. Door het uitwisselen van IFC modellen heeft de afstemming met de verschillende disciplines plaatsgevonden. Op deze wijze is er een beheersysteem ontstaan waarbij soms onrealistische en complexe ontwerpen maakbaar worden.

AFAS brings dream to life.

In Leusden, the AFAS Experience Center is being built by AFAS Software: a state-of-the-art complex of 62.000 square meters, consisting of a main building and multiple side buildings. In addition to offices, a gym, a restaurant and an underground parking garage, a professional theatre, which holds over 800 visitors, is being built. It is a high-profile project and not least because of its size.

The new construction of the AFAS Experience Center, located near to the headquarters in Leusden, has a remarkable design, which is originating from the architectural firm Steef van der Veldt. According to AFAS the design shows ‘vision, ambition and courage’. Seen from the sky, the construction project resembles a flower, thanks to the round buildings and the green surroundings. The complex consists of a main building, side buildings, a restaurant, a theatre and an underground parking garage. All the buildings are connected to each other. Surrounding the complex is a park-like garden with a pond and a hill on which you can sit. The underground parking garage will have 2 floors and can accommodate 760 cars.

Every building of the AFAS Experience Center is uniquely designed and has its own unique constructive implementation. Essential for this project is the BIM-model, which can be used by all parties involved and in which integral solutions are devised. Developing and constructing together while having a straight communication with all the parties involved, has resulted into suitable, practical and technical solutions for every part of the construction.

In collaboration with contractor Dura Vermeer Bouw Hengelo BV, Buiting Staalbouw contributed to reach practical and feasible details.

For example, the round floors of the main building are executed in cantilevered steel plate beams provided with a Comflor 210 floor. To work as efficiently as possible, the Comflor floors have been taken into account in the Tekla model. The round shapes and protruding parts are being applied in the factory. This is to assure the quality of the execution.

The main building also has a self-supporting facade with an arch span of approximately 40 meters. A kind of pulling-arc-like construction has been designed for the structural implementation of this. The load-bearing columns consist of a double tube B406.4/16 coupled with a 30 mm plate. The bottom line is composed of a fortified HEB1000. An important element of the facade is the decorative tube B406/10, which is situated just a few centimeters in front of the glass facade in a 3D rolled form. Due to the round and complex shape of the facade with minimal deviation, it was decided to build it in its complete form in the factory, to leave no room for mistakes.

Due to its impressive size and complexity, the building has countless smart and innovative solutions. Thanks to Tekla Structures it was possible to create the right shape for every part of the structure.
Coordination with the various disciplines has taken place through the exchange of IFC models. In this way, a management system has been created whereby sometimes unrealistic and complex designs have become doable.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments