Appartementen The George

Construsoftbimawards - Appartementen The George
Category Commercial Projects
Year 2020
Country Benelux
Organization Vebo Beton & Staal
Author Guido Klaassen
Client Bam Wonen
Place of construction Amsterdam (zuidas)
Tags

Dit uitdagende project vroeg om een gedegen voorbereiding en was daarom uitermate geschikt als BIM project. Vebo Beton & Staal was in het voortraject van het project al betrokken en was gevraagd mee te denken vanwege haar expertise om mee te denken hoe BAM dit project kon realiseren met name waar het ging om zaken als het schuin oplopende metselwerk. Het metselwerk in de zijgevels loopt aan de onderzijde schuin omhoog. Om dit mogelijk te maken is er een geveldrager ontworpen alsmede een prefab betonlatei (beplakt met steenstrips) die onder de geveldrager hangt.
Naast bovenstaande was de grootste uitdaging van het project het schuin oplopende deel in de achtergevel van het gebouw en de halve maanvorm ter hoogte van de dakrand. De bovenzijde van deze rand was afgewerkt met metselwerk. Dit metselwerk werd in het werk aangebracht. Om te voorkomen dat het metselwerk afschuift zijn er steunen geëngineerd. De steunen werden voorzien van een verdraaibare kopplaat op de steun zodat deze in iedere hoek makkelijk te monteren was. Bovenop deze steunen kwam een speciaal geperforeerde plaat waar tijdens het metselen op maat gemaakte spouwankers doorheen moesten worden aangebracht. Zo was de rollaag verankerd tegen het afwaaien en kon de veiligheid worden gewaarborgd.

Wat dit project extra speciaal maakte was het feit dat er in totaal één kilometer glasbalustrade is toegepast. Een speciale glassponning in het beton was de basis van groovEe™. EeStairs is de uitvinder van dit systeem. Het bedrijf ontwikkelde een bekisting met kunststof instortprofielen. Nadat Vebo het beton heeft gestort, verwijderde EeStairs het EPS, monteerde vervolgens de glazen balustrade in de sponning en werkte het geheel af.

Uiteindelijk is dit project een mooi voorbeeld van het samenspel tussen diverse beton en staal producten van Vebo en laat het duidelijk de kracht van de combinatie zien van Vebo en BTE.

This challenging project required extensive preparation and therefore was perfectly suited to be addressed as a BIM project. Veto Beton & Staal was involved in the preliminary phase of the project and was asked based on their expertise to think along how the BAM could realize this project and especially things like the sloping brickwork. The brickwork in the side walls sloped upwards from the bottom. To make this possible we engineered a facade support as well as a prefab concrete lintel (covered with brick strips) that was placed under the facade support.

Besides the above the biggest challenge was the rear facade of the building that sloped upwards also and had a crescent shape at the eaves. The top was finished with brickwork on the prefab elements itself and to prevent the brickwork from sliding we engineered brackets that where fixed into the prefab elements. It was engineered in such a manner that the angle of the brackets was adjustable, so it was easy to mount the brickwork onto the prefab elements. The brackets where also supplied with a special perforated plate through in which custom-made wall anchors where placed. This way it was ensured that brickwork would not be blown off by the wind and that safety was guaranteed.

What made this project extra special was the fact that one kilometer of glass balustrade was used. A special rebate was made in the concrete elements based on groovEe™. EeStairs (the company who invented this system) developed a formwork with plastic embeds. After Vebo had poured the concrete, EeStairs removes the EPS, then installed the glass balustrade and finishes it off.

In all this project is a fantastic example of the combination between the various concrete and steel products of Vebo and demonstrates the power of the combination Vebo and BTE can offer

Leave your comment

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Marijn Verkuil
4 years ago

impressive building