Bandyhall

Construsoftbimawards - Bandyhall
Category Sport and Recreation
Year 2022
Country Poland
Organization Give Steel
Author Give Steel
Place of construction Göteborg
Tags

Nasz zespół zaprojektował konstrukcję stalową stanowiącą zadaszenie lodowiska znajdującego się w Szwecji koło Göteborgu.

Konstrukcja nie tylko imponowała swoimi rozmiarami 112 x 80 x 24 m i masą 814 ton, ale również zastosowanymi ściągami. Wykorzystane ściągi były jednymi z największych, jakie zastosowało dotychczas Give Steel – osiągały 85 mm średnicy, a jeden pręt o długości 6 metrów ważył ponad 250 kg.

Na uwagę zasługują również łuki o promieniu 81 metrów. Jest ich łącznie 19 sztuk i każdy zbudowany jest z 12 elementów, które należało zaprojektować tak, by były powtarzalne i optymalizowały proces produkcji oraz montaż.

W planach konstrukcja miała zostać zamontowana, ale jej obudowanie fasadą nastąpiło kilka miesięcy później. Nasz dział statyczny przewidzieć musiał fazę przejściową, gdy lodowisko było użytkowane jako konstrukcja otwarta z dodatkowym uwzględnieniem obciążenia od wiatru dla nieobudowanej hali.

Our Design team has designed a steel structure for an ice-skating rink located in Sweden, close to Gothenburg.
The structure was impressive because of its dimensions 112 x 80 x 24 m, the weight of 814 tons, and huge tie rods. The tension bars were among one of the largest assembled by Give Steel – they reached 85 mm in diameter, and one 6-meter-long bar weighed over 250 kg!
Each of the 19 arches has a radius of 81 meters. An arch is made of 12 elements that had to be designed to be repeatable to optimize production and assembly.
According to the assumptions given, the structure should have been mounted on site and temporarily used as open ice rink. Our Structural Design Department had taken this stage into account with additional wind loads for the structures as it would be covered with a facade a few months later.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments