Basisweg 10

Construsoftbimawards - Basisweg 10
Category Commercial Projects
Year 2020
Country Benelux
Organization Oostingh Staalbouw
Author Kees Oudshoorn
Client G&S Bouw
Place of construction Amsterdam
Tags

PROJECT TEAM:
⦁ opdrachtgever: EDGE Olympic
⦁ architect : Architecten CIE
⦁ hoofdconstructeur: Van Rossum
⦁ constructeur koepel : SIDstudio
⦁ Hoofdaannemer: G&S Bouw
⦁ Glas koepel : Kingspan Light + A

TECHNISCHE SPECIFICATIES PROJECT:
⦁ Totaal tonnage koepel: 300ton
⦁ Vrije overspanning koepel: 76m
⦁ Oppervlakte glaskap: 4400m2 (50mm dik)

GEBRUIKTE SOFTWARE:
⦁ Tekla Structures
⦁ Grasshoppers
⦁ .NET
⦁ TRIMBLE CONNECT

Het gebouw op de Basisweg 10 genaamd “EDGE Amsterdam West” wordt volledig gerenoveerd. Het gebouw is een 48.000m² groot kantoorgebouw uit 1970. Kenmerkend voor dit project is dat de binnentuin met een gigantische overkapping van circa 76m met een glazen koepelconstructie zal worden overkoepeld. Het ontwerp is zo gemaakt dat de vorm met een specifiek patroon gerelateerd is aan het ontwerp van het bestaande gebouw. De koepelconstructie bestaat uit een octogonaal hoofdstructuur die met radialen een grid van driehoeken vormt. Een zijde van de zogenoemde grote driehoeken is circa 8,3m. Een secondaire driehoekstructuur is toegevoegd om oppervlakken te creëren die middels glaspanelen te overbruggen zijn.
De ongebruikte buitenruimte wordt door het plaatsen van de glazen koepelconstructie getransformeerd tot het nieuwe hart van het gebouw. Het wordt een ontmoetingsplek met veel natuurlijk daglicht.

PARAMETRSICH MODEL:
Het ontwerp heeft vele vormen en patronen gekend. Dit zou met een reguliere aanpak van het modelleren veel tijd hebben gekost om steeds het model aan te passen. Hiervoor hebben wij het gehele ontwerp van de staalconstructie geparametriseerd. Op deze manier konden wij iedere ontwerpwijziging op gemakkelijke wijzen volgen. Door in overleg te gaan met de hoofconstructeur welke de vorm samen met de architect vast gelegd heeft, is er een middels autocad een overdracht file tot stand gekomen, deze is was nodig om met de API (.Net) van Tekla aan de slag te gaan.
Het parametrisch model hield direct rekening met de volgende zaken:
⦁ Profiel afmetingen
⦁ Leest de coördinaten in van alle staven
⦁ Rotaties profielen
⦁ Oriëntaties profielen
⦁ Profielen werden in de juiste fase ingedeeld (kleurt per profieltype, om visuele controle uit te voeren.
⦁ Geeft aan welke staaf hoofd staaf of een secundaire staaf is.
Zie bijlage video “parametrisch model”

GRASSHOPPER:
Om de juiste oriëntatie van iedere knoop te bepalen is gebruik gemaakt van Grasshopper. Grasshopper bepaalde t.p.v iedere samenkomst van staven de juiste oriëntatie van de midden knoop. Hiervoor werd automatisch een dummy staaf in het model geplaats. Deze dummy staaf zou het vertrekpunt worden voor het maken van de details.

API:
Doordat de koepel een grillige en verschillende vormen heeft maar wel veel gelijke vormige knopen is er gekozen om een met de API koppeling een aantal macro’s te programmeren.
In hoofdlijnen 4 type knopen waarbij meerdere hoofd staven bij elkaar komen, dus 4 macro’s, en 2 macro’s voor de secondaire staven, met deze macro’s is het mogelijk een snel 80% van alle verbindingen van de koepel te modeleren.

TRIMBLE CONNECT:
Voor communicatie middel naar de montage is gebruik gemaakt van Trimble Connect. De montageleider is uitgerust met een tablet waarin hij het 3D model en de bijbehorende montagetekeningen op ieder gewenst moment kan raadplegen. Communicatie met het projectteam op kantoor werd ook met Trimble Connect gerealiseerd.

MONTAGE:
In de binnenplaats van het complex is een ondersteuningsconstructie gebouwd van Image230ton waarop een volledige steigerconstructie is opgebouwd. De steigerconstructie is compleet 3D gemodelleerd (derden)
De ondersteuningsconstructie bevat 24 steunpunten waarop de koepel tijdens de montage op rust. Na het compleet monteren van de koepelconstructie wordt de interne trekband op spanning getrokken. Hierna kan de ondersteuningsconstructie worden verwijderd.

The building on Basisweg 10 called “EDGE Amsterdam West” is being completely renovated. The building is a 48,000m² office building from 1970.
Characteristic of this project is that the inner garden will be covered with a gigantic roof of approximately 76m with a glass dome construction.

The design is made in such a way that the shape with a specific pattern is related to the design of the existing building. The dome construction consists of an octagonal main structure that forms a grid of triangles with radians. One side of the so-called large triangles is approximately 8.3 m. A secondary triangle structure has been added to create surfaces that can be bridged by glass panels.
The unused outdoor space is transformed into the new heart of the building by placing the glass dome construction. It will be a meeting place with lots of natural daylight.

Leave your comment

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
4 years ago

Wouw, heel knap staaltje vakmanschap.