Bleizo – Station Lansingerland – Zoetermeer

Construsoftbimawards - Bleizo – Station Lansingerland – Zoetermeer
Category Infrastructure Projects
Year 2019
Country Benelux
Organization VeriCon
Author Harm Hulsbergen
Co-authors Co-auteurs: Sander Zegers, Patrick Aarts, Luc Castelijns - Hoofdconstructeur: Arcadis, Architecten Arcadis en Team V Architectuur
Client Aannemingsmaatschappij VOBI BV – Concrete Valley (mbX en Waco)
Place of construction Zoetermeer
Tags

Station Lansingerland-Zoetermeer is een nieuw vervoersknooppunt over en naast de A12 bij Zoetermeer. Het is een NS-station, busstation en een halte voor de Randstadrail. Tevens fungeert het 200 meter lange en 45 meter brede  dek van het viaduct als een groen plein met bomen en hagen.

De opdracht omvatte de engineering van  verschillende prefabbetonelementen waaronder 200 randelementen met een open takkenstructuur met afmetingen van maximaal 2,5 x 8 meter. Daarnaast hebben wij een hijs- en montageplan uitgewerkt voor in de fabriek en op de bouwplaats.

Er waren diverse uitdagingen bij dit project, naast de complexe vormen was het constructief een uitdaging om de elementen met dunne takken te laten voldoen aan de strenge eisen. Er is gekozen voor een vezelversterkte zeerhogesterktebeton met thermisch verzinkte wapening. Omdat de randelementen zeer slank en hoog zijn is er een speciaal kantelframe ontwikkeld om de elementen rechtop te zetten op de bouw en een hijsframe met contragewicht ontwikkeld om de elementen te monteren.

De nauwkeurige uitwerking, uitwisseling met 3D-modellen en exportbestanden vanuit Tekla voor de mallenmaker en wapeningsleverancier heeft gezorgd dat alles juist geproduceerd en gemonteerd is. De opening van het station was 18 mei 2019.

Lansingerland-Zoetermeer Station is a new transport hub on and alongside the A12 motorway near Zoetermeer. It is an NS station, bus station and a stop for the Randstadrail. The 200-meter long and 45-meter wide deck of the viaduct also serves as a green square with trees and hedges.

The assignment involved the engineering of various prefab concrete elements, including 200 edge elements with an open branch structure with dimensions of a maximum of 2.5 x 8 meters. In addition, we have worked out a lifting and assembly plan for the factory and on the construction site.

There were various challenges with this project, in addition to the complex shapes, it was constructively a challenge to let the elements with thin branches meet the strict requirements. A fiber-reinforced, very high-strength concrete with hot-dip galvanized reinforcement was chosen. Because the edge elements are very slim and high, a special tilting frame has been developed to put the elements upright on the construction site and a hoisting frame with counterweight has been developed to mount the elements.

The accurate elaboration, exchange with 3D models and export files from Tekla for the mold maker and reinforcement supplier ensured that everything was produced and assembled correctly. The opening of the station was May 18, 2019.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments