Botanische Tuin Flora te Keulen

Construsoftbimawards - Botanische Tuin Flora te Keulen
Category Public Interest Projects
Year 2021
Country Benelux
Organization Snetselaar Constructieve Ingenieurs BV
Author Wim van den Brink
Co-authors Geurt van Lagen
Client Smiemans Projecten BV / Ferross Staalbouw BV Oss
Place of construction Köln (D)
Tags

Voor de beroemde botanische tuin “Flora und Botanischer Garten” in Keulen bouwt EdenParks, onderdeel van Smiemans een reusachtige glazen kas.
Aan deze kas wordt ook een droogloop en een orangerie gerealiseerd wat ook uitgevoerd is met een stalen draagconstructie.
Dit unieke project heeft een totale oppervlakte van 3.000 m2 midden in de botanische tuin.

‘Flora und Botanische Garten Köln’ is een van de bekendste botanische tuinen van Duitsland en ontvangt jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers. De botanische tuin bestaat sinds 1863 en is 11,5 hectare groot.

Bij het ontwerp van architect Königs is zoveel mogelijk glas gebruikt, ruim 4.500 m 2 isolatieglas. Door het minimale gebruik van staal laat deze lichtgewicht constructie zoveel mogelijk daglicht door voor de bijzondere exotische planten in de kas. In de botanische kas wordt een tropisch klimaat en een woestijnklimaat nagebootst.
De drie bogen vormen samen een U-vorm, de hoogste boog is 18 meter hoog. Om deze hoogte optimaal te benutten komt er een loopbrug, zodat bezoekers de tropische planten van bovenaf kunnen bewonderen.
Naast de glasconstructie staat de oranjerie die is verbonden met een droogloop.

Ons team staalengineers heeft voor onze opdrachtgever Ferross Staalbouw BV te Oss de complete constructie
gedetailleerd tot werkplaats- en montagetekeningen met de bijbehorende benodigde detailberekeningen.

In een BIM uitwisseling met Smiemans Projecten is de glasconstructie afgestemd met de staalconstructie wat uiteraard zeer nauwkeurig moest aansluiten en veel aandacht vroeg wat betreft maatvoeringen en toleranties.
Met Ferross is het Tekla model d.m.v. model-sharing gedeeld om de diverse faseringen via een korte lijn met de productie te delen waar Ferross d.m.v. 3D maatvoeringen de complexe in diverse, soms dubbele, radiussen gewalste spanten vakkundig heeft weten samen te stellen.

De oplevering is inmiddels in zicht en zal medio 2021 plaatsvinden.

EdenParks, part of Smiemans, is building a gigantic glass greenhouse for the famous botanical garden “Flora und Botanischer Garten” in Cologne.
A covered corridor and an orangery are also being realized on this greenhouse, which is also fitted with a steel support construction.
This unique project has a total area of ​​3,000 m2 in the middle of the botanical garden.

“Flora und Botanische Garten Köln” is one of the most famous botanical gardens in Germany and receives more than 1 million visitors every year. The Botanical Garden has existed since 1863 and covers 11.5 hectares.

As much glass as possible was used in the design by architect Königs, more than 4,500 m 2 insulating glass. Due to the minimal use of steel, this lightweight construction allows as much daylight as possible for the special exotic plants in the greenhouse. In the botanical greenhouse, a tropical climate and a desert climate are simulated.
The three arches together form a U-shape, the highest arch is 18 meters high. To make the most of this height, a walkway will be built, so that visitors can admire the tropical plants from above.
Next to the glass construction is the orangery, which is connected to a covered corridor.

Our team of steel engineers has the complete construction for our client Ferross Staalbouw BV in Oss
detailed to workshop and assembly drawings with the corresponding required detailed calculations.

In a BIM exchange with Smiemans Projecten, the glass construction was coordinated with the steel construction, which of course had to be very precise and required a lot of attention with regard to dimensions and tolerances.
With Ferross, the Tekla model is  shared via model-sharing, to share the various phases with the production via a short line where Ferross used 3D dimensions to expertly put together the various complex, sometimes double, trusses rolled radii.

Completion is now in sight and will take place in mid-2021.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments