Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne

Construsoftbimawards - Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne
Category Infrastructure Projects
Year 2018
Country Poland
Organization Mostostal Kielce S.A
Author Mateusz Babis
Place of construction Krasne
Tags

Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej. Za modelowana została estakada o łącznej długości 620m, ciężar konstrukcji stalowej wynosi 2200 ton. Jest to obiekt w formie rusztu (dwa dźwigary balchownicowe połączone poprzecznicami, uzupełnione o wsporniki.
Wykonanie modelu miało na celu sporządzenie projektu warsztatowego, uwzględniającym informacje zawarte w projekcie wykonawczym jak również możliwości produkcyjne zakładu i dostępność(gabaryty) materiałów na rynku.

Workshop design of steel construction. A flyover with a total length of 620m was modeled, the weight of the steel structure is 2,200 Mg. It is an object in the form of a grid (two baling beams joined by crossbars, supplemented by brackets.
The implementation of the model was aimed at theprepare of a workshop project, taking into account the information contained in the detailed design as well as the plant’s production capacity and availability (dimensions) of materials on the market.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments