Budynek futurystyczny

Construsoftbimawards - Budynek futurystyczny
Category Student Projects
Year 2024
Country Poland
Organization Politechnika Wrocławska
Author Zofia Kubica
Place of construction Wrocław
Tags Parametric designConcreteTekla StructuresSteel

Przedmiotem projektu jest mieszkalny budynek futurystyczny. Model został wykonany parametrycznie za pomocą programu Rhino/Grasshopper. Konstrukcję budynku stanowi żelbetowy trzon mieszczący klatkę schodową oraz szyb windowy. Do żelbetowego trzonu dochodzą kolejne segmenty budynku o konstrukcji płytowo-słupowej. Zastosowano również stalową powłokę prętową, pod którą umieszczony zostanie ogród przeznaczony dla mieszkańców budynku. Parametryzacja umożliwia zmianę ilości trzonów oraz liczby pięter. Modyfikacją podlega również powłoka stalowa poprzez zróżnicowany podział powierzchni. W rezultacie przy użyciu jednego algorytmu możemy uzyskać wiele koncepcji budynku.

The subject of the project is a futuristic residential building. The model was made parametrically using the Rhino/Grasshopper program. The structure of the building is a reinforced concrete core housing a staircase and an elevator shaft. Further segments of the building with a slab-and-column structure are added to the reinforced concrete core. A steel bar shell was also used, where a garden for the building’s residents will be placed. Parameterization allows you to change the number of cores and the number of floors. The steel coating is also subject to modification through various surface divisions. As a result, we can obtain many building concepts using one algorithm.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments