CAMPUS AQUA

Construsoftbimawards - CAMPUS AQUA
Category Industrial Projects
Year 2022
Country Poland
Organization OMNIKON sp. z o.o.
Author Rafał Kossakowski, Karol Nowak, Maciej Listewnik
Co-authors Manuela Sobolewska, Piotr Zaborski, Mariusz Podgórski, Adan Niewola
Client Dryden Aqua
Place of construction Büsserach, Szwajcaria
Tags

Dryden Aqua jest jednym z największych producentów szklanych mediów filtracyjnych. Tym razem ponownie mieliśmy niesamowitą okazję do współpracy. Naszym ambitnym celem było zaprojektowanie wnętrza zakładu oraz kilku mniejszych konstrukcji stalowych na zewnątrz. Równolegle realizowano projekt budowlany i rozwój technologii, co było nie lada wyzwaniem. Jednak dzięki TEKLA i TRIMBLE CONNECT mogliśmy zaprojektować, dostosować i połączyć każdą część projektu oraz udostępnić naszej ekipie montażowej model 3d konstrukcji stalowej i maszyn. Mogliśmy przedstawić nasz pomysł i zastosowane rozwiązania wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt. Prosto też było wprowadzić pewne zmiany, które zaszły w procesie projektowania. Korzystając z Trimble Connect łatwo było wskazać je wszystkie w modelu 3d, który był od razu dostępny na placu budowy. Kluczem do sukcesu było uproszczenie całego procesu. Nie traciliśmy czasu na szukanie zmian lub rzeczy, które trzeba było naprawić. Dokumentacja warsztatowa została w całości przygotowana w firmie TEKLA. Każda pojedyncza płyta i profil, belki i kolumny, kratownice i stalowe kosze, schody i drabiny, balustrady i szachownice zostały zaprojektowane i narysowane przy użyciu TEKLA

Dryden Aqua is one of the largest manufacturer of glass filtration media.
This time We had an amazing opportunity to collaborate again.
Our ambitious goal was to design the interior of the plant and some smaller steel structures outside.
Construction design and technology development were carried out simultanously, which was quite a challenge. However thanks to TEKLA and TRIMBLE CONNECT we were able to design,
addapt and connect every part of the project and provide our manufacturing crew with the 3d model of the steelwork and machines.
We could introduce our idea and solutions used to all the people involved in this project.
It was also easier to implement some changes which occured during the designing process.
Using Trimble Connect it was easy to indicate all of them in the 3d model which was available on the construction site right away.

The key to success was simplifying the entire process.
We didn’t waste our time looking for changes or things which had to be fixed.
Workshop Documentation was completely prepared in TEKLA.
Every single plate and profile, beams and columns, trusses and steel hoopers, stairs and ladders, railings and checkered plates were designed and drawned using TEKLA

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments