Autos Solec Kujawski

Construsoftbimawards - Autos Solec Kujawski
Kategorie Průmyslové projekty
Rok 2019
Země Poland
Organizace Consolis Polska
Autor Katarzyna Michalak
Spoluautoři Tomasz Frątczak, Wojciech Kuderski
Klient P.P.H.U. Autos
Místo stavby Solec Kujawski
Tags

Budynek ma pełnić funkcję magazynową. Magazynowanie produktów na gotowym systemie regałowym z taśmociągiem wewnętrznym.
Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, opartym na siatce słupów w rozstawie 12x12m, niepodpiwniczony. Ukształtowany na planie prostokąta o wymiarach osiowych 59,16×89,16m. Konstrukcję nośną stanowi szkielet z żelbetowych elementów prefabrykowanych (słupy, belki) usztywniony tarczami stropowymi. Dach w konstrukcji stalowej (poza zakresem naszego opracowania). Obudowa ścian płytą warstwową z wypełnieniem wełną mineralną. W osi 5 zaprojektowano dylatację budynku. Dylatacja realizowana za pośrednictwem podkładek przesuwnych.
Ustrojem nośnym budynku są żelbetowe słupy oraz sprężone belki o przekroju prostokątnym i dwuteowym. Stropy miedzy kondygnacyjne z prefabrykowanych sprężonych płyt kanałowych HC 400. Stropy stanowią sztywna tarczę.

The building is to serve as a warehouse. Product storage on a ready racking system with an inner conveyor.
The building is a three-story building, based on a grid with a 12x12m spacing, no basement. Shaped on a rectangular plan with axial dimensions 59.16×89,16m. The supporting structure is made of reinforced concrete prefabricated elements (columns, beams) stiffened with concrete slabs. Roof in a steel structure (outside the scope of our project). Wall cladding with sandwich panel with mineral wool filling. Dilatation of the building was designed in axis 5. The dilatation is realized by means of sliding pads.
The building’s bearing system consists of reinforced concrete poles and compressed beams with a rectangular and double-section cross-section. Floors between storey made of prefabricated hollowcores slabs HC 400. Floor works as a rigid diaphragm.

Komentáře

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments