Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Construsoftbimawards - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Kategorie Projekty veřejného zájmu
Rok 2020
Země Czech Republic
Organizace EXCON, a.s.
Autor Ing. Jindřich Beran
Spoluautoři Valach Jiří, Průdek Josef
Klient Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Místo stavby Jablonec nad Nisou

Začátkem letošního roku byla v Jablonci nad Nisou dokončena přístavba Muzea skla a bižuterie. Muzeum se nachází v městské památkové zóně, a je lemováno ulicemi U Muzea a Lipanská. Nový objekt s plochou střechou byl přistavěn k secesní budově, která původně patřila exportní firmě Zimmer & Schmidt.
Tvar přístavby představuje reflexní tvar broušených skleněných krystalů, typických pro jabloneckou bižuterii. K dosažení tohoto tvaru bylo nutné spojit železobetonové jádro se složitou ocelovou konstrukcí.
Subtilní nosnou konstrukci skleněné fasády tvoří ocelové rámy z uzavřených obdélníkových profilů. Rámy ocelové konstrukce jsou lomené podle průběhu fasády a jsou kotveny k čelům železobetonových vodorovných konstrukcí. Celková hmotnost ocelové konstrukce činila cca 15,2 tuny.

At the beginning of this year, the extension of the Museum of Glass and Jewelery was completed in Jablonec nad Nisou. The museum is located in the city’s monument zone, and is bordered by U Muzea and Lipanská streets. The new building with a flat roof was added to the Art Nouveau building, which originally belonged to the export company Zimmer & Schmidt.
The shape of the extension is a reflective shape of cut glass crystals, typical of Jablonec jewelery. To achieve this shape, it was necessary to join the reinforced concrete core with a complex steel structure.
The subtle load-bearing structure of the glass facade consists of steel frames made of closed rectangular profiles. The frames of the steel structure are angled according to the course of the facade and are anchored to the fronts of reinforced concrete horizontal structures. The total weight of the steel structure was about 15.2 tons.

Komentáře

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments