Posthusgrunden

Construsoftbimawards - Posthusgrunden
Kategorie Kommerzielle Projekte
Jahr 2024
Land Poland
Organisation Give Steel BIM & Structural Design
Verfasser Give Steel BIM & Structural Design
Ort des Bauwerkes Kopenhaga, Dania
Tags SteelTrimble ConnectTekla Structures

Wygięte stalowe belki i organiczne kształty prezentujące wyzwania inżynieryjne
Teren poczty w centrum Kopenhagi był przez długi czas placem budowy dla Give Steel, gdzie dostarczaliśmy stal konstrukcyjną do kilku różnych projektów. W ciągu 2023 roku dostarczyliśmy i zainstalowaliśmy około 1000 ton stali konstrukcyjnej dla firmy CG Jensen, realizującej kontrakt na budowę stanu surowego dla dużego projektu budowlanego, który składa się z kilku budynków wraz z wieżowcami mieszkalnymi i hotelowymi. Give Steel dostarczyło i zainstalowało stal dla pięciu okrągłych szczytów wież, w tym kompozytowych belek podstropowych i organicznie zakrzywionych elementów. Realizacja tak dużego projektu w centrum Kopenhagi stanowiła poważne wyzwanie logistyczne ze względu na wąskie przestrzenie i wysokość sięgającą 100 metrów. Zakrzywiona belka różni się od prostej belki tym, że jej kształt wymaga od zespołu montażowego zwrócenia szczególnej uwagi na położenie jej środka ciężkości oraz na to, czy belka jest zawieszona poziomo podczas podnoszenia dźwigiem. Brak miejsca, wysokość i wiatr również musiały być brane pod uwagę jako ważne czynniki bezpieczeństwa.
Specjalnie zaprojektowana belka hybrydowa
Planowanie projektu, produkcja i montaż wygiętych belek na antresoli pod wieżami stanowiło interesujące wyzwanie inżynieryjne dla działu statyków Give Steel. Okrągłe i proste belki kolidowały ze sobą, co wymagało od nas nieszablonowego myślenia. Ostatecznie opracowaliśmy specjalnie zaprojektowaną “belkę hybrydową”, która była również bardzo wymagająca pod względem tolerancji oraz precyzji podczas produkcji.

Rolled steel beams and organic shapes presented engineering challenges
The post office ground in inner Copenhagen has been a Give Steel construction site for an extended period of time where we have supplied structural steel to several different projects. Over the course of 2023, we delivered and installed approximately 1,000 tons of structural steel to CG Jensen who has the shell building contract for a major construction project that consists of several buildings with residential and hotel tower blocks. Give Steel has delivered and installed steel for the five-round tower tops, including composite beams and organically curved structures. Embarking upon such a large project in central Copenhagen presented a major logistical challenge, due to the narrow spaces and the heights of up to 100 meters. A curved beam differs from a straight beam in that the shape of the beam requires the assembly team to pay particular attention to the location of the beam’s centre of gravity, and if the beam is suspended horizontally when craned. Lack of space, height, and wind all need to also be taken into account as important safety factors.
Specially designed hybrid beam
Project planning, production, and assembly of the rolled beams in the mezzanine below the towers represented an interesting engineering challenge to the Give Steel statics department. The round and straight beams clashed, which required us to think outside of the box. Ultimately coming up with this specially designed “hybrid beam” that was also very demanding of tolerances and precision during production.

Hinterlasse ein Kommentar

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments