Dry Slope Genk

Construsoftbimawards - Dry Slope Genk
Category Sport and Recreation
Year 2020
Country Benelux
Organization CSM nv
Author Robin Hurkmans
Client BCS Swinnen, Mapix en Sport Vlaanderen
Place of construction Genk, België
Tags

Op de plaats waar vroeger reeds een skipiste was, rijzen nu 2 dry slopes op t.b.v. snowboarders in opdracht van BCS Swinnen, Mapix en Sport Vlaanderen. Een eerste hiervan behoort tot de beginners, terwijl de andere, grote dry slope tot de echte waaghalzen toebehoort. Van deze laatste heeft CSM in samenspraak met RCK de engineering verwezenlijkt. Daarnaast stond CSM hier ook in voor de productie en plaatsing op locatie. Er zijn meerdere zaken wat dit project bijzonder maakt, naast het feit dat er slechts enkele van deze dry slopes in de wereld bestaan. Naast het opmerkelijke ontwerp waar de ronde kolommen als willekeurige tandenstokers in de grond steken, is hier ook een pad tussen deze kolommen voorzien. Door de piekvormige uitstraling wordt dit pad ook wel het bliksempad genoemd. Uiteindelijk mondt dit bliksempad dan uit op een platform wat uitzicht geeft over het “Nationale Park De Hoge Kempen”. Indien men nog hoger wenst te gaan, kan dit d.m.v. een trap die vanop dit platform vertrekt en doorheen de piste gaat. Hierdoor kan er zowel een overzicht over de piste van bovenaf, als een nog hoger uitzicht over het park worden verkregen. T.o.v. de bovenzijde van de heuvel bevindt men zich dan op een hoogte van om en beiden 30 meter, terwijl dit een 50-tal meter is vanaf de onderzijde van de heuvel. Voor de mensen die minder mobiel zijn, kan er uiteraard gebruik gemaakt worden van een lift om tot dit laatste punt te geraken.

Doordat de kolommen zich allemaal in een ander vlak t.o.v. elkaar bevonden, was het een hele uitdaging om hierbinnen een zo eenvoudig mogelijke constructie te bedenken die aan de vereisten voldeed. Na de hoofdstudie door CSM zijn hier in samenspraak met RCK de nodige details voor bedacht. Aangezien dit in IDEA plaatsvond, was het door de plug-in met TEKLA makkelijk om iets uit te tekenen in TEKLA en vervolgens te kijken of dit rekentechnisch voldeed. Om daarnaast het nodige overleg met alle partijen makkelijk te maken, kon gemakkelijk gebruik gemaakt worden van de nodige IFC’s en 3D-DWG’s die in TEKLA makkelijk uit te wisselen zijn. TEKLA heeft hier nogmaals bewezen dat niet enkel eenvoudige constructies mogelijk zijn, maar ook meer ingewikkelde constructies zoals dit project.

Commissioned by BCS Swinnen, Mapix and “Sport Vlaanderen”, two new dry slopes will rise in Genk for snowboarders. The biggest of them was engineered by CSM and RCK. Besides that, CSM will also produce and mount this one. Next to the slope itself, a special path will be placed between the columns. Due to shape of this path, it is called the lighting path, which ends on a platform from where you have a view over National Park “De Hoge Kempen”. By stairs trough the slope starting from this platform you can even go higher until the visitor platform of the slope is reached.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments