Koninklijke Nederlandse Munt

Construsoftbimawards - Koninklijke Nederlandse Munt
Categoría Proyectos industriales
Año 2021
País Benelux
Organización Willy Naessens Nederland
Socios del proyecto Groep Heylen, Wastiau & Co Architects
Autor Suzan Dorgelo
Cliente Groep Heylen / KNM
Lugar de construcción Houten - Nederland
Tags

In opdracht van ontwikkelaar: Groep Heylen heeft Willy Naessens Nederland een nieuwe productiehal gerealiseerd in Houten. De eindgebruiker is de Koninklijke Nederlandse Munt, producent van Nederlandse- en buitenlandse munten. De architect van het project is Wastiau & Co Architects.

„Maak iets wat even iconisch is als het oude Muntgebouw, maar dan modern”, was de opdracht aan de architect die de nieuwe huisvesting van de Koninklijke Nederlandse Munt zou ontwerpen. Geen simpel opdrachtje, het huis ontwerpen van dit bijzondere bedrijf, dat een van de oudste bedrijven van ons land is, de enige producent is van Nederlandse euromunten én wereldwijd behoort tot de allerbeste muntenproducenten.

„De architect haalde zijn inspiratie uit de Nederlandse 2 euromunt, waarop Koning Willem Alexander is afgebeeld in vlakken. Dat duidt op het verkavelde landschap van ons land; het beeld dat je ziet als je in een vliegtuig stapt en over Nederland vliegt. Deze typisch Nederlandse vlakken zie je terug in de gouden panelen waaruit het gebouw, ‘The Dutch Vault’, bestaat.”

Het gebouw beschikt over een unieke uitstraling, wat doorgetrokken is in het interieur van het pand. Een bijzondere combinatie van prefab beton en een gouden staalconstructie. Dit goeden tintje komt echter niet alleen aan de buitenkant terug, ook binnenin het pand wordt deze doorgetrokken in het interieur.

Het nieuwe gebouw is in totaal 13.000m2 (waarvan 10.000m2 productieruimte) en moet daarmee volstaan voor de komende honderd jaar

Door al deze verschillende disciplines via IFC samen te voegen is het een mooi maar zeker ook een heel uitdagend project. Alle onderaannemers hebben gewerkt in 3D. Via de IFC uitwisseling hebben wij als Willy Naessens alles samengevoegd en gecontroleerd.

Wij gebruiken Tekla om onze montagevolgorde te genereren. Zie de MP4 bestanden om een indruk hiervan te krijgen. Op basis hiervan genereren wij lijsten en sturen wij onze fabrieken aan zodat iedereen tot op de dag nauwkeurig weet wanneer welk element geleverd dient te worden. Dit geeft ons de voorsprong om ook onze onderaannemers nauwkeurig aan te sturen.

Commissioned by developer: Groep Heylen, Willy Naessens Netherlands has realized a new production hall in Houten. The end user is the Royal Dutch Coin, producer of Dutch and foreign coins. The architect of the project is Wastiau & Co Architects.

“Make something as iconic as the old Coin Building, but modern”, was the assignment to the architect who would design the new housing of the Royal Dutch Coin. Not a simple assignment, to design the house of this special company, which is one of the oldest companies in our country, is the only producer of Dutch euro coins and is one of the very best coin producers worldwide.

“The architect took his inspiration from the Dutch 2 euro coin, on which King Willem Alexander is depicted in parcels. This indicates the parceled out landscape of our country; the image you see when you board a plane and fly over the Netherlands. These typically Dutch surfaces are reflected in the golden panels that make up the building, “The Dutch Vault”. ”

The building has a unique appearance, which is continued in the interior of the building. A special combination of prefab concrete and a golden steel construction. However, this good touch is not only reflected on the outside, it is also extended into the interior inside the building.

The new building has a total area of 13,000 m2 (10,000 m2 of which is production space) and should suffice for the next hundred years

Combining all these different disciplines through IFC makes it a beautiful, but also very challenging project. All subcontractors have worked in 3D. As Willy Naessens, we have merged and checked everything through the IFC exchange. We also produced the architectural details from these IFC files so we had an insight into who does which work and in what order. Which greatly helped the construction work on the construction site and was indispensable for this project.
We use Tekla to generate our mounting order. See the MP4 files to get an impression of the way this works. Based on this video, we generate lists and manage our factories so everyone knows to each exact day when which element should be delivered en mounted. This gives us a head start to also manage our subcontractors accurately

Deje su comentario

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments