MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ – OBJEKT MRAK

Construsoftbimawards - MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ – OBJEKT MRAK
Categoría Proyectos de interés público
Año 2021
País Czech Republic
Organización EXCON, a.s.
Autor Ing. David Jermoljev, Ph.D.
Coautores Ľudovít Beňo
Cliente Moravská galerie Brno
Lugar de construcción Moravská galerie Brno, Husova 18, 662 26 Brno
Tags

Objekt mraku je tvořen nosnou ocelovou konstrukcí, určenou pro vypnutí pneumaticky předepnuté fólie ETFE zastřešení. Konstrukce „mraku“ je tvořena dvanácti různoběžnými příhradovými vazníky, které se vzájemně protínají. Tyto vazníky jsou tvořeny kruhovými trubkami a zavětrováním z táhel. Vazníky jsou vzájemně propojeny obvodovými prstenci, které tvoří kotevní profil pro folii a horní slouží i jako odvodňovací žlab. Konstrukce zastřešení je nesena šesti sloupy a vodorovně zajištěna šesti táhly a dvojicí tlačených vzpěr.

The cloud object consists of a supporting steel structure designed to shut down the pneumatically tensioned ETFE roofing sheet. The “cloud” structure is made up of twelve intersecting trusses with different trusses. These trusses are made up of circular tubes and winding bars. The trusses are interconnected by circumferential rings which form the anchor profile for the foil and the upper one also serves as a drainage trough. The roof structure is supported by six columns and horizontally secured by six tie rods and a pair of push struts.

Deje su comentario

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments