GAW De Ceder

Construsoftbimawards - GAW De Ceder
Category Commercial Projects
Year 2019
Country Benelux
Organization Macolines
Author Ismael Aouragh
Co-authors Geert VanVoorden
Client Ibens
Place of construction Deinze
Tags

In opdracht van Ibens stond Macolines in voor het tekenwerk van de prefabstructuur en moederbedrijf Macobo-Stabo voor de studie stabiliteit. Het project omvat de nieuwbouw van 33 assistentiewoningen verdeeld over 2 woonblokken met telkens 3 bouwlagen en een ondergrondse parkeergarage die de 2 woonblokken met mekaar verbindt.

In de samenwerking tussen Ibens en Macolines werd vanaf het begin maximaal gebruikt gemaakt van de beschikbare 3D-modellen. Daar de aannemer reeds een gedetailleerd 3D-model ter beschikking had was de keuze om de communicatie middels IFC te laten verlopen voor de hand liggend. Wij hebben hiervoor in ons Tekla model maximaal gebruikt van gemaakt en zoveel mogelijk omgezet middels de IFC conversie.

Doordat de stabiliteitsstudie van het gebouw alsook de opmaak van de productietekeningen door de combinatie Macolines/ Macobo-Stabo gebeurde kon de doorlooptijd van de aan te leveren tekeningen aanzienlijk verkort worden. Voor zowel de studie als de productietekeningen komen alle lijsten en tekeningen voort uit hetzelfde Tekla model.

On behalf of Ibens, Macolines was responsible for the drawing of the prefab structure and the parent company Macobo-Stabo for the structural engineering. The project comprises the construction of 33 assisted-living apartments spread over 2 residential blocks, each with 3 storeys, and a underground parking garage that connects the 2 residential blocks.

From the start, maximum use was made of the available 3D models in the collaboration between Ibens and Macolines. As the contractor already had a detailed 3D model available, the decision was quick made to let the communication take place through IFC. We have made maximum use of this in our Tekla model and converted as much as possible through the IFC conversion.

Because the structural engineering of the building and the preparation of the shop drawings were carried out by the combination Macolines/Macobo-Stabo, the lead time of the drawings to be supplied could be considerably shortened. For both the engineering and the shop drawings, all the reports and drawings where generated from the same Tekla model.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments