HALA MAGAZYNOWO – SPEDYCYJNA Z BUDYNKIEM BIUROWO – SOCJALNYM ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Construsoftbimawards - HALA MAGAZYNOWO – SPEDYCYJNA Z BUDYNKIEM BIUROWO – SOCJALNYM ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
Category Industrial Projects
Year 2018
Country Poland
Organization MSE POLAND
Author KARINA KOZŁOWSKA
Place of construction ZIELONA GÓRA
Tags

Hala jednonawowa, jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, w rzucie o wymiarach 68 m x 25,8 m. Układ słupów, wykonanych z blachownic, oparty na podstawowej siatce 5 x 12 m. Miejscowa zmiana w obszarze osi A-I(B)/1-3, słupy rozmieszczone w rozstawie osiowym 8 m. Wysokość hali w kalenicy 9,48 m. Rygle dachowe wykonane również z blachownic o rozpiętości 19,5 m, rozstaw dźwigarów co 12 m, lokalnie 8 m. Słupy ram głównych zakotwione w stopach żelbetowych. Między słupami głównymi oraz słupami ścian szczytowych, na dwóch poziomach znajdują się rygle kratowe przestrzenne oraz stężenia wiotkie. Konstrukcja dachu składa się z płatwi kratowych, stężeń z prętów stalowych wiotkich typu X, pionowych oraz poziomych. Skrajną płatew dachu stanowi, podobnie jak przy konstrukcji ścian, kratownica przestrzenna. Projekt składa się również z elementów dodatkowych takich jak: drabina, podkonstrukcja pod bramy oraz oparcie paneli ściennych, naprowadzacze kół i krótkie słupki stanowiące element ochronny elewacji.

One-aisle hall, one-storey, without basement, in a projection with dimensions of 68 m x 25.8 m. Column layout,, made of rolling mill , based on a basic grid of 5 x 12 m. Local change in the area of ​​the ​​axis A-I(B) / 1-3, columns arranged in 8 m. The height of the hall in the ridge is 9.48 m. Roof girders are also made of rolling mill with a span of 19.5 m, spacing of girders every 12 m, locally 8 m. Columns of main frames anchored in reinforced concrete feet. Between the main columns and the columns of the gable walls, on two levels there are spatial lattice bolts and flaccid braces. The roof structure consists of lattice purlins, braces made of steel bars type X, vertical and horizontal. The outermost layer of the roof is, as with the wall construction, a space lattice. The design also consists of additional elements such as a ladder, a substructure for the gates and the support of wall panels, wheel guides and short posts constituting the protection element of the façade.

Leave your comment

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Maciej Dukała
6 years ago

Crazy bracing!