Hala produkcyjna

Construsoftbimawards - Hala produkcyjna
Category Industrial Projects
Year 2021
Country Poland
Organization Consolis Polska sp. z o.o.
Author Mirosław Kędzierski, Małgorzata Wysokińska, Paweł Gawłowski
Place of construction woj. łódzkie, Polska

Na zlecenie Inwestora zaprojektowaliśmy budynek produkcyjny w środkowej Polsce. Budynek jest rozbudową istniejącej fabryki.
Przedstawiony projekt budynku przemysłowego powstał w technologi prefabrykowanej żelbetowej. Model zawiera różnorodne elementy, od stóp i ław fundamentowych poprzez ściany, podwaliny, słupy aż do dźwigarów sprężonych, a także elementy stropowe i klatki schodowe. Budynek zaprojektowano w układzie ramowym ze słupami sztywno zamocowanymi w fundamentach. Składa się on z hali produkcyjnej podzielonej na sekcje, oraz części socjalnej. Jego powierzchnia zabudowy wynosi aż 126x40m, a główna konstrukcja nośna została zaprojektowana o nośności ogniowej REI120.
Szczególną uwagę należy zwrócić na dźwigary sprężone o długości prawie 40m i wysokości zaledwie 1m, które zostały wspornikowo przewieszone z obu stron. Dzięki sprężeniu uzyskano nawę główną wolną od przeszkód o szerokości 27,5m i o wysokości w najwyższym punkcie 8,6m. Oprócz tego, dzięki przewieszeniom o wysięgu 6,1m oraz 6,2m, otrzymano dodatkową przestrzeń zadaszoną poza obrysem ścian zewnętrznych.
Objętość elementów kubaturowych to 402,63m3, powierzchnia ścian 555,61m2 oraz powierzchnia sprężonych płyt stropowych 586,64m2

At the Investor’s request, we designed a production building in central of Poland. The building is an extension of an existing factory.
The project of an industrial building was created in pre-cast reinforced concrete technology. The model includes a variety of elements, from foundation footings, through ground walls, walls, columns to prestressed girders, as well as hollow core slabs and staircase elements. The building was designed in a frame system with columns rigidly fixed in the foundations. Consists of a production hall divided into sections and internal social part. Its building area is as much as 126x40m and the main load-bearing structure was designed for REI120.
Particular attention should be paid to double-overhang prestressed girders, almost 40 m long and only 1m high. Due to the prestressing, the main nave is an open space – 27.5m wide and 8.6 m high at the highest point. Additionally, thanks to the cantilevers of 6.1 m and 6.2 m on both sides, an additional roofed space was added outside.
The volume of cubature elements is 402.63 cubic meters
The area of the walls is 555.61sqm and the area of the hollow-core slabs is 586.64sqm.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments