Hofbadtoren Den Haag

Construsoftbimawards - Hofbadtoren Den Haag
Category Commercial Projects
Year 2020
Country Benelux
Organization Aveco de Bondt
Author Aveco de Bondt
Client Loostad B.V. - model werk is in opdracht voor Wessels Zeist/ UFkes Apeldoorn
Place of construction Den Haag
Tags

De Hofbadtoren

In september 2019 is gestart met de realisatie van de Hofbadtoren. Samen met de al aanwezige Couperus-toren vormen zij de Poort van Ypenburg. In Den Haag worden 162 sociale huurappartementen gerealiseerd voor woningbouwvereniging Staedion door een samenwerking tussen Loostad, Wessels Zeist en Ufkes Apeldoorn. Het complex ‘de Hofbadtoren’ komt op een markante plek te staan. Als een U-vormig bouwblok van ca 62 meter sluit de Hofbadtoren naadloos aan op het bestaande Hofbad in de wijk Ypenburg. Bewoners kunnen in een wandeling naar hun woning verschillende buitenruimten van andere woningen passeren, waardoor gemakkelijk een ontmoeting met medebewoners kan plaatsvinden. Dit vergroot de sociale veiligheid. Tevens zijn de huurwoningen duurzaam ingericht, waarbij het ook bijdraagt aan het vergroten van de duurzaamheid van de stad Den Haag. Naar verwachting wordt de nieuwe woontoren begin 2021 opgeleverd.

 

Totaal Engineering

Aveco de Bondt zorgt voor een maakbare oplossing. Zij maakt gebruik van Totaal Engineering. Totaal engineering is de uitwerking van alle constructieve onderdelen door één partij. Zo zijn we voor dit project naast hoofdconstructeur ook deelconstructeur van in het werk gestorte beton, prefab beton en staal. Dit vermindert de faalkosten. Ook maakt het de afstemming tussen diverse deelconstructies makkelijk en eenvoudig.

 

Alles sluit naadloos op elkaar aan

De hoofddraagconstructie bestaat uit: in het werk gestorte wanden en vloeren, gerealiseerd door middel van een tunnelbekisting. Daarnaast heeft Aveco de Bondt de prefab galerij- en balkonplaten en prefab wanden (trappenhuizen) uitgewerkt. De prefab galerijplaten worden opgelegd op een stalen constructie die ook door Aveco de Bondt is uitgewerkt. De aansluiting van het staal met het prefab beton en het in het werk gestorte deel is goed op elkaar afgestemd. De stalenconstructie is met tekenwerk op productieniveau opgeleverd. Doordat Aveco de Bondt gebruik maakt van totaal engineering sluit alles nu naadloos op elkaar aan. Middels Totaal Engineering dragen wij bij aan de bouw van 162 prachtige sociale duurzame woningen in de Den Haag, de Hofbadtoren.

The Hofbad Tower

The construction of the Hofbad Tower started in September 2019. Together with the existing Couperus tower, they form the Gate of Ypenburg. In The Hague, 162 social rental apartments are being realized for housing association Staedion through a collaboration between Loostad, Wessels Zeist and Ufkes Apeldoorn. The complex “the Hofbad Tower” will be located in a prominent place. As a U-shaped block of approximately 62 meters, the Hofbad tower seamlessly connects to the existing Hofbad in the Ypenburg district. Residents can walk through several outdoor areas of other homes in a walk to their home, making it easy to meet fellow residents. This increases social safety. The rental homes are also furnished in a sustainable manner, which also contributes to increasing the sustainability of the city of The Hague. The new residential tower is expected to be completed in early 2021.

 

Total Engineering

Aveco de Bondt provides a feasible solution. She uses Totaal Engineering. Total engineering is the elaboration of all construction parts by one party. For this project, in addition to being the main structural engineer, we are also a partial structural engineer of in-situ poured concrete, precast concrete and steel. This reduces the failure costs. It also makes coordination between various partial structures easy and simple.

 

Everything fits together seamlessly

The main supporting structure consists of: walls and floors poured into the work, realized by means of a tunnel formwork. In addition, Aveco de Bondt has developed the prefab gallery and balcony plates and prefab walls (stairwells). The prefab gallery plates are laid on a steel construction that has also been developed by Aveco de Bondt. The connection of the steel with the precast concrete and the in-situ poured part is well coordinated. The steel construction was completed with drawings at production level. Because Aveco de Bondt uses total engineering, everything now connects seamlessly. Through Total Engineering, we contribute to the construction of 162 beautiful social sustainable homes in The Hague, the Hofbadtoren.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments