HSB woning de Rooij

Construsoftbimawards - HSB woning de Rooij
Category Small Scale Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization Buro de Haan
Project partners Groenprefab b.v.
Author G.J. v/d Belt & J. Kooistra
Place of construction Almere
Tags PrefabConcreteTekla StructuresTrimble ConnectTimber

Nieuwbouw HSB woning de Rooij te Almere

Deze uniek vorm gegeven woning is ontworpen door onze eigen architectuurafdeling en wordt gebouwd door ons zusterbedrijf Groenprefab. Bepalend aan het ontwerp is de bezonning van de diverse ruimtes vanuit de centraal gelegen patio. Belangrijk aan het ontwerp is, dat het gebouw duurzaam moet zijn qua energieverbruik, materiaal gebruik en beleving.

Voor dit ontwerp hebben we onder andere de constructieve tekeningen mogen maken, zoals het palenplan, funderingsplan als het wapeningsplan van de in het werk gestorte begane grondvloer en de daarop aangebrachte druklaag.

In een later stadium hebben we de Houtskeletbouw wanden uitgewerkt voor de prefab timmerfabriek van Groenprefab. In deze ronde wandelementen zijn de installaties, te denken valt aan elektra etc. prefab verwerkt.

Via uitwisseling van IFC bestanden zijn onderdelen van derden zoals de uitgewerkte CLT wanden en vloerelementen afgestemd op de te maken HSB elementen.

De uitdaging in dit project zit hem vooral in het uitwerken van de ronde wanden welke uitgezet zijn op verschillende 0 punten met elke weer een eigen radius. Stijlen in deze wanden moesten doormiddel van een hoekverdraaiing uitgezet worden, zodat de onderlinge afstand van de stijlen weer afgestemd was op de toegepaste isolatiedekens. De bovenzijde van de wand loopt schuin op. Doormiddel van zaaglijsten en aangemaakte productietekeningen konden de wanden prefab gemaakt worden in de fabriek en is plaatsing op de bouwplaats snel uit te voeren.

Prefabricated wooden building De Rooij in Almere

This unique designed house was designed by our own architecture department and will be built by our sister company Groenprefab. Main part in the design is way sunlight enters the rooms from the central patio. An important aspect of the design is that the building must be sustainable in terms of energy consumption, use of materials and comfort.

For this design we were able to make the structural drawings, such as the pile plan, foundation plan and the reinforcement plan of the ground floor and the pressure layer applied to it.

At a later stage we developed the timber frame walls for Groenprefab’s factory. The installation parts are prefabricated in these round walls. Through the exchange of IFC files, other building parts such as the detailed CLT walls and floor elements are matched to the prefabricated wooden elements.

The challenge in this project can be found in the developing of the round walls, which are set out at various 0 points, each with its own radius. The wooden structure in these walls is placed through a combination of offset and angular rotation, so that the distance of the wooden structure will be perfect for the fitting of de insulation. The top of the wall slopes upwards. Using cutting lists and production drawings, the walls could be prefabricated in the factory and installation on the construction site can be quickly.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments