Ingelmunster

Construsoftbimawards - Ingelmunster
Category Infrastructure Projects
Year 2019
Country Benelux
Organization VictorBuyck Steel Construction (België)
Author David van de Steene
Place of construction Ingelmunster, België
Tags

De nieuwe dorpsbrug van Ingelmunster komt er als vervanging van de oude brug. De oude betonnen brug werd volledig afgebroken en vervangen door een nieuwe stalen brug met een grotere overspanning welke ook een kanaal verbreding toelaat. De nieuwe stalen brug bestaat uit een stalen caisson boog en een brugdek in beton. De brug betreft een boogbrug met 3 overspanningen met een volledige boog en 2 overspanningen met een halve boog die eindigen op het landhoofd.

In lengte richting lopen er 2 caisson welke samen starten maar snel gesplitst worden naar het midden toe en op het uiteinde terug samenkomen. De totale lengte bedraagt 286m.

De moeilijkheidsgraad van deze brug zit hem vooral in de geometrie (niets is recht of loodrecht) en de vele getorste platen die soms uitkomen in halve buizen. Ook ziel en de flenzen van de kruisvormige verbanden zijn niet haaks op elkaar maar de flenzen van beide uiteen lopende caisons lopen in elkaars verlengde en de ziel volgen dan terug de richting van de caisson waarop ze zijn gelast.

The new village bridge of Ingelmunster will replace the old bridge. The old concrete bridge was completely demolished and replaced by a new steel bridge with a larger span which also allows a channel widening. The new steel bridge consists of a steel caisson arch and a bridge deck in concrete. The bridge is an arch bridge with 3 spans with a full arc and 2 spans with a half arc that end at the abutment.

In the longitudinal direction there are 2 caisson that start together but are quickly split to the middle and come together again at the end. The total length is 286 m.

The difficulty of this bridge is mainly in the geometry (nothing is straight or perpendicular) and the many twisted plates that sometimes end up in half tubes. Also the web and the flanges of the cross-shaped connections are not at right angles to each other, but the flanges of both diverging caisons run in line with each other and the soul then follow the direction of the caisson on which they are welded.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments