ITC Rubis Terminal Antwerp N.V.

Construsoftbimawards - ITC Rubis Terminal Antwerp N.V.
Category Industrial Projects
Year 2024
Country Poland
Organization RCK BIURO INŻYNIERSKIE SP. Z O.O.
Project partners CSM.nv Hamonterweg 103, 3930 Hamont-Achel, Belgia
Author RCK BIURO INŻYNIERSKIE SP. Z O.O.
Client ITC Rubis Terminal Antwerp N.V. Blikken, Haven 1662, 9130 Beveren, Belgia
Place of construction ITC Rubis Terminal Antwerp N.V. Blikken, Haven 1662, 9130 Beveren, Belgia
Tags Tekla StructuresSteel

RCK Biuro Inżynierskie przygotowało pakiet obliczeń węzłów konstrukcji stalowych, model Tekla oraz dokumentację warsztatową nadbudowy istniejących rurociągów PR26-18-19-20-21-22-27-33 o dwa poziomy wraz z przystosowaniem konstrukcji do dalszej rozbudowy. Zakres projektu obejmował także nowe konstrukcje pod rurociągi PR38-39-40 wraz z platformami obsługowymi, balustradami, schodami i drabinami dostępowymi, jak również budynek załadunku LLS (liquid loading station).
waga konstrukcji stalowych ca1000t
łączna długość nadbudowy 1000m
zespół projektowy (model Tekla oraz dokumentacja warsztatowa) RCK Biuro Inżynierskie / CSM.nv Hamonterweg 103, 3930 Hamont-Achel, Belgia

RCK Biuro Inżynierskie prepared the package of detail calculations for steel structure nods, Tekla model and workshop documentation for the extension of the existing piperacks PR26-18-19-20-21-22-27-33 by two levels, along with adapting the structure for further expansion. The scope of the project also included new steel structures for piperacks PR38-39-40 along with service platforms, balustrades, stairs and access ladders, as well as an LLS (liquid load station) loading building.
weight of steel structures ca1000t
total length of steel structure1000m
the project team (Tekla model and workshop documentation): RCK Biuro Inżynierskie / CSM.nv Hamonterweg 103, 3930 Hamont-Achel, Belgia

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments