Jeugd- en sportcomplex Nieuwpoort

Construsoftbimawards - Jeugd- en sportcomplex Nieuwpoort
Category Sport and Recreation
Year 2023
Country Benelux
Organization Stadsbader nv
Author Valerie Depriester
Client Stad Nieuwpoort
Place of construction Nieuwpoort
Tags

Het complex bestaat uit een sporthal met cafetaria en biedt onderdak aan de jeugd- en sportdienst. Het heeft een totale vloeroppervlakte van 7.700m². Stadsbader nv staat in voor het totaalproject en verzorgt de ruwbouw, technieken, afwerking, omgevingsaanleg.

Tekla Structures werd ingezet als modelleersoftware. Het volledig model werd opgebouwd op basis van het architecturaal ontwerp van JUXTA Architectuur, de stabiliteitsstudie van Establis NV en de studie van de technieken uitgevoerd door Ingenium.

Voor het gebouw werd gekozen voor een combinatie van een beton- en staalstructuur. Enerzijds werden elementen van de betonstructuur (kolommen, balken, volle en geïsoleerde betonwanden, predallen) uitgewerkt tot productietekeningen voor onze eigen productiesite Van Maercke Prefab NV. Hiervoor beschikt Stadsbader NV over een eigenontwikkelde planningstool die in Trimble Connect de status van elk element in beeld brengt. Anderzijds werden de verschillende ifc-modellen overgebracht aan diverse producenten van onder andere de holle wanden, voorgespannen holle vloeren, breedvloerplaten, trappen en staalstructuur.

BIM maakte het mogelijk gegevens uit te wisselen tussen de verschillende partijen van het project. Door op een gestructureerde en uniforme manier informatie te delen, kunnen modellen op een efficiënte manier opgebouwd en ontworpen worden.

The complex consists of a sports hall with cafeteria and houses the youth and sports service. It has a total floor area of 7,700m². Stadsbader nv is responsible for the overall project and takes care of the structural work, technical aspects, finishing and landscaping.

Tekla Structures was used as modelling software. The complete model was built on the basis of the architectural design by JUXTA Architecture, the stability study by Establis NV and the study of the techniques by Ingenium.

A combination of a concrete and steel structure was chosen for the building. On the one hand, elements of the concrete structure (columns, beams, solid and insulated concrete walls, precast concrete walls) were elaborated into production drawings for our own production site Van Maercke Prefab NV. For this purpose, Stadsbader NV has a planning tool developed in-house, which displays the status of each element in Trimble Connect. On the other hand, the various ifc models were transferred to various producers of, among other things, the hollow walls, prestressed hollow floors, wide-floor slabs, stairs and steel structure.

BIM made it possible to exchange data between the various parties to the project. By sharing information in a structured and uniform way, models can be built and designed efficiently.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments